Cynghorau Penllyn Councils © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cyngor Tref Y Bala Town Council
Ynglyn â Ni Maer y Dref: Eifion Roberts Dirprwy Faer: Rhys Evans Clerc: Lis Puw - 07896964120 Swyddfa’r Cyngor, Canolfan Henblas, 24 Stryd Fawr, Y Bala, Gwynedd, LL23 7AE Ffôn: 07896 964120 cyngorybala@outlook.com Cynghorwyr Cyngor Tref Y Bala 2019-20 Eifion Roberts (Y Maer) 7 Trem y Ffridd, Y Bala - 01678 520 932 Rhys Evans (Dirprwy Faer) Y Faenol, Heol Tegid, Y Bala - 07855441902 Dilys Evans Tir y dail, Cae Croes, Y Bala - 01678 521 475 S W Davies Ty Ni, 6 Cae Croes, Y Bala - 01678 520833 Sharon Evans 1 Encil Pensarn, Y Bala - 01678 520 369 Eluned Jones 75 Heol Tegid, Y Bala - 07772 360375 Ivora Jones Llwyn Onn, Heol Tegid, Y Bala - 01678 520 623 Alun Price 73 Heol Tegid, Y Bala - 01678 521 984 Tony Parry 55 Bro Eryl, Y Bala Carol Rowlands 26 Cae Gadlas, Y Bala - 01678 521 142 John C Williams 31 Blaenddol, Y Bala - 01678 520 079 Hefyd yn mynychu: Y Cynghorydd Dilwyn Morgan (Cyngor Gwynedd) , 41 Heol Tegid, Y Bala - 01678 520 685 Gellir cysylltu a’r cynghorwyr drwy’r clerc. Llanuwchllyn, Gwynedd, LL23 7TW 01678 540654 - 07896964120 lis_puw@hotmail.co.uk
Ynglyn â Ni Maer y Dref: Eifion Roberts Dirprwy Faer: Rhys Evans Clerc: Lis Puw - 07896964120 Swyddfa’r Cyngor, Canolfan Henblas, 24 Stryd Fawr, Y Bala, Gwynedd, LL23 7AE Ffôn: 07896 964120 cyngorybala@outlook.com Cynghorwyr Cyngor Tref Y Bala 2019-20 Eifion Roberts (Y Maer) 7 Trem y Ffridd, Y Bala - 01678 520 932 Rhys Evans (Dirprwy Faer) Y Faenol, Heol Tegid, Y Bala - 07855441902 Dilys Evans Tir y dail, Cae Croes, Y Bala - 01678 521 475 S W Davies Ty Ni, 6 Cae Croes, Y Bala - 01678 520833 Sharon Evans 1 Encil Pensarn, Y Bala - 01678 520 369 Eluned Jones 75 Heol Tegid, Y Bala - 07772 360375 Ivora Jones Llwyn Onn, Heol Tegid, Y Bala - 01678 520 623 Alun Price 73 Heol Tegid, Y Bala - 01678 521 984 Tony Parry 55 Bro Eryl, Y Bala Carol Rowlands 26 Cae Gadlas, Y Bala - 01678 521 142 John C Williams 31 Blaenddol, Y Bala - 01678 520 079 Hefyd yn mynychu: Y Cynghorydd Dilwyn Morgan (Cyngor Gwynedd) , 41 Heol Tegid, Y Bala - 01678 520 685 Gellir cysylltu a’r cynghorwyr drwy’r clerc. Llanuwchllyn, Gwynedd, LL23 7TW 01678 540654 - 07896964120 lis_puw@hotmail.co.uk
Cyngor Tref Y Bala Town Council
Cynghorau Penllyn Councils © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs