Ynglyn â Ni Maer y Dref: Eifion Roberts - eifion.roberts.cyngortrefbala@outlook.com Dirprwy Faer: Tony Parry - tony.parry.cyngortrefbala@outlook.com Clerc: Huw Antur cyngorybala@outlook.com Canolfan Henblas, 24 Y Stryd Fawr, Y Bala, LL23 7AE 07929 512741 Cynghorwyr: Jacqui Allen - jacqui.allen.cyngortrefbala@outlook.com Dilys Mai Evans - dilys.evans.cyngortrefbala@outlook.com Rhys Evans - rhys.evans.cyngortrefbala@outlook.com Fiona Hopkins - fiona.hopkins.cyngortrefbala@outlook.com Eluned Jones - eluned.jones.cyngortrefbala@outlook.com Clare Mackintosh - clare.mackintosh.cyngortrefbala@outlook.com Moira Mai - moira.mai.cyngortrefbala@outlook.com Sion Lloyd McGuinness - sion.mcguinness.cyngortrefbala@outlook.com Eric Williams - eric.williams.cyngortrefbala@outlook.com John Caradog Williams - 01678520079 Hefyd yn mynychu: Y Cynghorydd Dilwyn Morgan (Cyngor Gwynedd) , 41 Heol Tegid, Y Bala - 01678 520 685 Aelodau Is-bwyllgorau Cofrestr Buddiannau'r Cynghorwyr Adroddiad y Maer 2022-23 Adroddiad y Maer 2021-22 Cynllun Hyfforddiant
English English

Cyngor Tref

Y Bala

Town Council

Cynghorau Penllyn Councils © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Ynglyn â Ni Maer y Dref: Eifion Roberts - eifion.roberts.cyngortrefbala@outlook.com Dirprwy Faer: Tony Parry - tony.parry.cyngortrefbala@outlook.com Clerc: Huw Antur cyngorybala@outlook.com Canolfan Henblas, 24 Y Stryd Fawr, Y Bala, LL23 7AE 07929 512741 Cynghorwyr: Jacqui Allen - jacqui.allen.cyngortrefbala@outlook.com Dilys Mai Evans - dilys.evans.cyngortrefbala@outlook.com Rhys Evans - rhys.evans.cyngortrefbala@outlook.com Fiona Hopkins - fiona.hopkins.cyngortrefbala@outlook.com Eluned Jones - eluned.jones.cyngortrefbala@outlook.com Clare Mackintosh - clare.mackintosh.cyngortrefbala@outlook.com Moira Mai - moira.mai.cyngortrefbala@outlook.com Sion Lloyd McGuinness - sion.mcguinness.cyngortrefbala@outlook.com Eric Williams - eric.williams.cyngortrefbala@outlook.com John Caradog Williams - 01678520079 Hefyd yn mynychu: Y Cynghorydd Dilwyn Morgan (Cyngor Gwynedd) , 41 Heol Tegid, Y Bala - 01678 520 685 Aelodau Is-bwyllgorau Cofrestr Buddiannau'r Cynghorwyr Adroddiad y Maer 2022-23 Adroddiad y Maer 2021-22 Cynllun Hyfforddiant

Cyngor Tref

Y Bala

Town Council

English English
Cynghorau Penllyn Councils © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs