Cynghorau Penllyn Councils © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cyngor Tref Y Bala Town Council
About Us Mayor: Eifion Roberts Deputy Mayor: Rhys Evans Clerk: Lis Puw - 07896964120 Swyddfa’r Cyngor, Canolfan Henblas, 24 Stryd Fawr, Y Bala, Gwynedd, LL23 7AE Tel: 07896 964120 cyngorybala@outlook.com Bala Town Council Councillors 2019-20 Eifion Roberts (Mayor) 7 Trem y Ffridd, Y Bala - 01678 520 932 Rhys Evans (Deputy Mayor) Y Faenol, Heol Tegid, Y Bala - 07855441902 Dilys Evans Tir y dail, Cae Croes, Y Bala - 01678 521 475 S W Davies Ty Ni, 6 Cae Croes, Y Bala - 01678 520833 Sharon Evans 1 Encil Pensarn, Y Bala - 01678 520 369 Eluned Jones 75 Heol Tegid, Y Bala - 07772 360375 Ivora Jones Llwyn Onn, Heol Tegid, Y Bala - 01678 520 623 Alun Price 73 Heol Tegid, Y Bala - 01678 521 984 Tony Parry 55 Bro Eryl, Y Bala Carol Rowlands 26 Cae Gadlas, Y Bala - 01678 521 142 John C Williams 31 Blaenddol, Y Bala - 01678 520 079 Also attending: Councillor Dilwyn Morgan (Gwynedd Council), 41 Heol Tegid, Y Bala - 01678 520 685 The councillors can be contacted via the clerk. Bala Town Council conducts its business in Welsh. Communications which are in English are welcome.
About Us Mayor: Eifion Roberts Deputy Mayor: Rhys Evans Clerk: Lis Puw - 07896964120 Swyddfa’r Cyngor, Canolfan Henblas, 24 Stryd Fawr, Y Bala, Gwynedd, LL23 7AE Tel: 07896 964120 cyngorybala@outlook.com Bala Town Council Councillors 2019-20 Eifion Roberts (Mayor) 7 Trem y Ffridd, Y Bala - 01678 520 932 Rhys Evans (Deputy Mayor) Y Faenol, Heol Tegid, Y Bala - 07855441902 Dilys Evans Tir y dail, Cae Croes, Y Bala - 01678 521 475 S W Davies Ty Ni, 6 Cae Croes, Y Bala - 01678 520833 Sharon Evans 1 Encil Pensarn, Y Bala - 01678 520 369 Eluned Jones 75 Heol Tegid, Y Bala - 07772 360375 Ivora Jones Llwyn Onn, Heol Tegid, Y Bala - 01678 520 623 Alun Price 73 Heol Tegid, Y Bala - 01678 521 984 Tony Parry 55 Bro Eryl, Y Bala Carol Rowlands 26 Cae Gadlas, Y Bala - 01678 521 142 John C Williams 31 Blaenddol, Y Bala - 01678 520 079 Also attending: Councillor Dilwyn Morgan (Gwynedd Council), 41 Heol Tegid, Y Bala - 01678 520 685 The councillors can be contacted via the clerk. Bala Town Council conducts its business in Welsh. Communications which are in English are welcome.
Cyngor Tref Y Bala Town Council