Asedau
Mynwentydd Rheolir mynwent Sant Beuno, Llanycil gan Gyngor Eglwys Plwyf Y Bala. Am ragor o wybododaeth cysylltwch a: Parch. Philip Carey Ebost: philcarey@churchinwales.org.uk neu Mr Gwyn Roberts 01678 520043 Gellir gweld cofrestr o Fuddiannau’r Cynghorwyr gan y Clerc.
Ased
Lleoliad
6 Mainc
Ar lan Llyn Tegid
Mainc
Y Stryd Fawr (wrth Y Badell Aur)
Mainc
Blaenddol
Mainc
Ffordd y Gerddi
Mainc
Cysgod y Coleg
Mainc
Y Domen
Tomen y Bala
Ar lês oddi wrth Cyngor Gwynedd
Polyn a Fflag
Tomen y Bala
Polyn a Fflag
Y Ganolfan Hamdden
Bwrdd Hysbysu
Canolfan Henblas
Lloches Bws
Y Stryd Fawr (wrth yr Eglwys Gatholig)
Lloches Bws
Y Stryd Fawr (tu allan i’r Bull)
Polyn Signal
Y Grin
Cadwen y Maer
Ty’r Maer
Gliniadur ac Argraffydd
Canolfan Henblas
Hysbysfyrddau
X3 Stryd Fawr
English English

Cyngor Tref

Y Bala

Town Council

Cynghorau Penllyn Councils © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Asedau
Mynwentydd Rheolir mynwent Sant Beuno, Llanycil gan Gyngor Eglwys Plwyf Y Bala. Am ragor o wybododaeth cysylltwch a: Parch. Philip Carey Ebost: philcarey@churchinwales.org.uk neu Mr Gwyn Roberts 01678 520043 Gellir gweld cofrestr o Fuddiannau’r Cynghorwyr gan y Clerc.
Ased
Lleoliad
6 Mainc
Ar lan Llyn Tegid
Mainc
Y Stryd Fawr (wrth Y Badell Aur)
Mainc
Blaenddol
Mainc
Ffordd y Gerddi
Mainc
Cysgod y Coleg
Mainc
Y Domen
Tomen y Bala
Ar lês oddi wrth Cyngor Gwynedd
Polyn a Fflag
Tomen y Bala
Polyn a Fflag
Y Ganolfan Hamdden
Bwrdd Hysbysu
Canolfan Henblas
Lloches Bws
Y Stryd Fawr (wrth yr Eglwys Gatholig)
Lloches Bws
Y Stryd Fawr (tu allan i’r Bull)
Polyn Signal
Y Grin
Cadwen y Maer
Ty’r Maer
Gliniadur ac Argraffydd
Canolfan Henblas
Hysbysfyrddau
X3 Stryd Fawr

Cyngor Tref

Y Bala

Town Council

English English
Cynghorau Penllyn Councils © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs