Cynghorau Penllyn Councils © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cyngor Tref Y Bala Town Council
Cyfarfodydd Dyddiadau Cyfarfodydd Cyngor Tref Y Bala 2017-18 a gynhelir yng Nghanolfan Henblas am 7.00y.h: Cyfarfodydd 2017-18 11/5/17 1/6/17 6/7/17 7/9/17 5/10/17 2/11/17 14/12/17 4/1/18 8/2/18 yn cynnwys ystyried ceisiadau am gefnogaeth ariannol 1/3/18 5/4/18 Os am wybodaeth pellach cysylltwch a'r Clerc.
Cyfarfodydd Dyddiadau Cyfarfodydd Cyngor Tref Y Bala 2017-18 a gynhelir yng Nghanolfan Henblas am 7.00y.h: Cyfarfodydd 2017-18 11/5/17 1/6/17 6/7/17 7/9/17 5/10/17 2/11/17 14/12/17 4/1/18 8/2/18 yn cynnwys ystyried ceisiadau am gefnogaeth ariannol 1/3/18 5/4/18 Os am wybodaeth pellach cysylltwch a'r Clerc.
Cyngor Tref Y Bala Town Council
Cynghorau Penllyn Councils © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs