Cynghorau Penllyn Councils © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cyngor Tref Y Bala Town Council
Cyfarfodydd Dyddiadau Cyfarfodydd Cyngor Tref Y Bala 2019-20 a gynhelir yng Nghanolfan Henblas am 7.00y.h: Cyfarfodydd 2019-20 4/4/19 3/5/19 6/6/19 4/7/19 5/9/19 3/10/19 7/11/19 12/12/19 2/1/20 6/2/20 7/3/20 5/4/20 Os am wybodaeth pellach cysylltwch a'r Clerc.
Cyfarfodydd Dyddiadau Cyfarfodydd Cyngor Tref Y Bala 2019-20 a gynhelir yng Nghanolfan Henblas am 7.00y.h: Cyfarfodydd 2019-20 4/4/19 3/5/19 6/6/19 4/7/19 5/9/19 3/10/19 7/11/19 12/12/19 2/1/20 6/2/20 7/3/20 5/4/20 Os am wybodaeth pellach cysylltwch a'r Clerc.
Cyngor Tref Y Bala Town Council
Cynghorau Penllyn Councils © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs