Cyfarfodydd Cynhelir Cyfarfodydd Cyngor Tref Y Bala yn Siambr Tom Ellis yng Nghanolfan Henblas ar y dyddiadau canlynol, gan gychwyn am 7.00pm Mae croeso i’r cyhoedd arsylwi ar gyfarfodydd y Cyngor; gellir derbyn cyflwyniadau gan aelodau o’r cyhoedd ar fater ar yr Agenda – cysyllter gyda’r Clerc. Cyfarfodydd 2023-24 4/5/23 1/6/23 6/7/23 7/9/23 5/10/23 2/11/23 14/12/23 4/1/24 1/2/24 7/3/24 4/4/24 2/5/24
English English

Cyngor Tref

Y Bala

Town Council

Cynghorau Penllyn Councils © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cyfarfodydd Cynhelir Cyfarfodydd Cyngor Tref Y Bala yn Siambr Tom Ellis yng Nghanolfan Henblas ar y dyddiadau canlynol, gan gychwyn am 7.00pm Mae croeso i’r cyhoedd arsylwi ar gyfarfodydd y Cyngor; gellir derbyn cyflwyniadau gan aelodau o’r cyhoedd ar fater ar yr Agenda – cysyllter gyda’r Clerc. Cyfarfodydd 2023-24 4/5/23 1/6/23 6/7/23 7/9/23 5/10/23 2/11/23 14/12/23 4/1/24 1/2/24 7/3/24 4/4/24 2/5/24

Cyngor Tref

Y Bala

Town Council

English English
Cynghorau Penllyn Councils © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs