Cynghorau Penllyn Councils © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cyngor Cymuned Llanuwchllyn Community Council
Ynglyn â Ni Cadeirydd: Rhodri Jones - Brynllech Uchaf, Llanuwchllyn - 01678 540 204 Is-gadeirydd: Dewi Jones - Tremlyn, Llanuwchllyn - 07584251674 Clerc: Lis Puw, Bedw Gwynion, Llanuwchllyn, Gwynedd, LL23 7TW 01678 540654 07896964120 lis_puw@hotmail.co.uk Swyddog y Fynwent a Swyddog Ariannol: Mrs Bethan Edwards Perthi, Cae Gwalia, Llanuwchllyn 01678540601 bethanedwards973@btinternet.com Cynghorwyr Cyngor Cymuned Llanuwchllyn 2019-20 Huw Antur Edwards - Llwyncelyn, Llanuwchllyn - 01678 540 663 Beryl Hughes Griffiths - Nantyllyn, Cynllwyd Uchaf, Llanuwchllyn - 01678 540 384 Alwyn E Jones, Ceniarth, Llanuwchllyn 01678 540 686 Arwel Lloyd Jones - Maesypandy, Llanuwchllyn - 01678 540 220 Karl Jones - Rhosyfedwen, Llanuwchllyn - 01678 540 448 Nia Heledd Jones - Nant y Barcud, Llanuwchllyn - 01678 540 251 Rhodri Jones - Brynllech Uchaf, Llanuwchllyn - 01678 540 204 Alwyn Roberts - Weirgodd Wen, Llanuwchllyn - 01678 540 745 Huw P Roberts - Bryn Gwyn, Llanuwchllyn - 01678 540 272 Lindsey Ellis Edwards, Tyddyn Ronnen, Llanuwchllyn, LL23 7TB - 01678 540259 Hefyd yn mynychu: Cynghorydd Alan Jones Evans, (Cyngor Gwynedd), Cefn Isaf, Rhyduchaf - 07879227819 Bethan Edwards (Swyddog Ariannol a Chlerc y Fynwent), Perthi, Llanuwchllyn - 01678 540 601 Lis Puw (Clerc), Bedw Gwynion, Llanuwchllyn, Gwynedd LL23 7TW - 01678 540 654 Gellir cysylltu â’r cynghorwyr drwy’r clerc.
Ynglyn â Ni Cadeirydd: Rhodri Jones - Brynllech Uchaf, Llanuwchllyn - 01678 540 204 Is-gadeirydd: Dewi Jones - Tremlyn, Llanuwchllyn - 07584251674 Clerc: Lis Puw, Bedw Gwynion, Llanuwchllyn, Gwynedd, LL23 7TW 01678 540654 07896964120 lis_puw@hotmail.co.uk Swyddog y Fynwent a Swyddog Ariannol: Mrs Bethan Edwards Perthi, Cae Gwalia, Llanuwchllyn 01678540601 bethanedwards973@btinternet.com Cynghorwyr Cyngor Cymuned Llanuwchllyn 2019-20 Huw Antur Edwards - Llwyncelyn, Llanuwchllyn - 01678 540 663 Beryl Hughes Griffiths - Nantyllyn, Cynllwyd Uchaf, Llanuwchllyn - 01678 540 384 Alwyn E Jones, Ceniarth, Llanuwchllyn 01678 540 686 Arwel Lloyd Jones - Maesypandy, Llanuwchllyn - 01678 540 220 Karl Jones - Rhosyfedwen, Llanuwchllyn - 01678 540 448 Nia Heledd Jones - Nant y Barcud, Llanuwchllyn - 01678 540 251 Rhodri Jones - Brynllech Uchaf, Llanuwchllyn - 01678 540 204 Alwyn Roberts - Weirgodd Wen, Llanuwchllyn - 01678 540 745 Huw P Roberts - Bryn Gwyn, Llanuwchllyn - 01678 540 272 Lindsey Ellis Edwards, Tyddyn Ronnen, Llanuwchllyn, LL23 7TB - 01678 540259 Hefyd yn mynychu: Cynghorydd Alan Jones Evans, (Cyngor Gwynedd), Cefn Isaf, Rhyduchaf - 07879227819 Bethan Edwards (Swyddog Ariannol a Chlerc y Fynwent), Perthi, Llanuwchllyn - 01678 540 601 Lis Puw (Clerc), Bedw Gwynion, Llanuwchllyn, Gwynedd LL23 7TW - 01678 540 654 Gellir cysylltu â’r cynghorwyr drwy’r clerc.
Cyngor Cymuned Llanuwchllyn Community Council
Cynghorau Penllyn Councils © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs