Cyfarfodydd Cynhelir cyfarfodydd Cyngor Cymuned Llanuwchllyn am 7.30pm yn Neuadd Bentref Llanuwchllyn: Cyfarfodydd 2023-24 6/6/23 4/7/23 5/9/23 3/10/23 7/11/23 5/12/23 2/1/24 6/2/24 5/3/24 2/4/24 7/5/24 - Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol 2024-25 Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc.
English English

Cyngor Cymuned

Llanuwchllyn

Community Council

Cynghorau Penllyn Councils © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cyfarfodydd Cynhelir cyfarfodydd Cyngor Cymuned Llanuwchllyn am 7.30pm yn Neuadd Bentref Llanuwchllyn: Cyfarfodydd 2023-24 6/6/23 4/7/23 5/9/23 3/10/23 7/11/23 5/12/23 2/1/24 6/2/24 5/3/24 2/4/24 7/5/24 - Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol 2024-25 Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc.

Cyngor Cymuned

Llanuwchllyn

Community Council

English English
Cynghorau Penllyn Councils © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs