Cynghorau Penllyn Councils © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cyngor Cymuned Llanuwchllyn Community Council
Cyfarfodydd Cynhelir cyfarfodydd Cyngor Cymuned Llanuwchllyn am 7.30pm yn Neuadd Bentref Llanuwchllyn: Cyfarfodydd 2019-20 2/4/19 7/5/19 4/6/19 2/7/19 3/9/19 1/10/19 5/11/19 3/12/19 7/1/20 4/2/20 3/3/20 7/4/20 Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc.
Cyfarfodydd Cynhelir cyfarfodydd Cyngor Cymuned Llanuwchllyn am 7.30pm yn Neuadd Bentref Llanuwchllyn: Cyfarfodydd 2019-20 2/4/19 7/5/19 4/6/19 2/7/19 3/9/19 1/10/19 5/11/19 3/12/19 7/1/20 4/2/20 3/3/20 7/4/20 Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc.
Cyngor Cymuned Llanuwchllyn Community Council
Cynghorau Penllyn Councils © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs