Cynghorau Penllyn Councils © 2019                           Website designed and maintained by H G Web Designs
Cyngor Cymuned Llanuwchllyn Community Council
Cyfarfodydd Cynhelir cyfarfodydd Cyngor Cymuned Llanuwchllyn am 7.30pm yn Neuadd Bentref Llanuwchllyn: Cyfarfodydd 2017-18 6/6/17   4/7/17   5/9/17   3/10/17  7/11/17  5/12/17  2/1/18 6/2/18  6/3/18   3/4/18 Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc.
Cyfarfodydd Cynhelir cyfarfodydd Cyngor Cymuned Llanuwchllyn am 7.30pm yn Neuadd Bentref Llanuwchllyn: Cyfarfodydd 2017-18 6/6/17   4/7/17   5/9/17   3/10/17  7/11/17  5/12/17  2/1/18 6/2/18  6/3/18   3/4/18 Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc.
Cyngor Cymuned Llanuwchllyn Community Council
Cynghorau Penllyn Councils © 2019                          Website designed and maintained by H G Web Designs