Cyfarfodydd Cynhelir cyfarfodydd Cyngor Cymuned Llanuwchllyn am 7.30pm yn Neuadd Bentref Llanuwchllyn: Cyfarfodydd 2024-25 4/6/24 2/7/24 Awst - dim cyfarfod 3/9/24 1/10/24 5/11/24 3/12/24 7/1/25 4/2/25 4/3/25 1/4/25 6/5/25 - Cyfarfod Blynyddol Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc.
English English

Cyngor Cymuned

Llanuwchllyn

Community Council

Cynghorau Penllyn Councils © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cyfarfodydd Cynhelir cyfarfodydd Cyngor Cymuned Llanuwchllyn am 7.30pm yn Neuadd Bentref Llanuwchllyn: Cyfarfodydd 2024-25 4/6/24 2/7/24 Awst - dim cyfarfod 3/9/24 1/10/24 5/11/24 3/12/24 7/1/25 4/2/25 4/3/25 1/4/25 6/5/25 - Cyfarfod Blynyddol Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc.

Cyngor Cymuned

Llanuwchllyn

Community Council

English English
Cynghorau Penllyn Councils © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs