Asedau
Asedau 2023 - llawrlwytho pdf Mynwentydd Mae Cyngor Cymuned Llanuwchllyn yn gyfrifol am gynnal mynwent Eglwys Llanuwchllyn. Cyngor Cymuned Llanuwchllyn ydyw perchennog Y Fynwent Newydd. Torrwyr Beddau cydnabyddedig ar gyfer Mynwent Llanuwchllyn A. G. Evans & Sons, Funeral Directors/Monumental Masons, Joinery Works, Ystad Ddiwydianol, Y Bala, Gwynedd. LL23 7NA. 01678 520660 - agevansandsons@btconnect.com Paul Cook, Building Contractor, Glasfryn, Llanelltyd, Dolgellau,Gwynedd. LL40 2TA, 01341422291 - cookies@bro-cymmer27.fsnet.co.uk Peredur Roberts Cyf, Cyfarwyddwr Angladdau/Funeral Director Derwgoed, Llandderfel, Y Bala, Gwynedd. LL23 7NA 01678 530239 / 01690 770408 - 07554962669 Rheolau y Fynwent Polisi Mynwentydd Llanuwchllyn Dylid gwneud unrhyw ymholiadau am y Fynwent Newydd i Glerc y Fynwent: Mrs Bethan Edwards, Perthi, Cae Gwalia, Llanuwchllyn (01678 540 601).
Ased
Lleoliad
Lloches Bws
Y Lon
Lloches Bws
Peniel
Lloches Bws
Ty’n Ddol
Lloches Bws
Y Llan (wrth yr ysgol)
Giat y Fynwent
Y Fynwent Newydd
Hysbysfwrdd y Fynwent
Y Fynwent Newydd
Hysbysfwrdd y Fynwent
Y Fynwent Newydd
Y Fynwent Newydd
Byrddau Gwybodaeth
5 safle o gwmpas y pentref
Meinicau Pren
Y Gilfach Goch
Meinicau Pren
Y Fynwent, Ciosg y Pentref, Gwaelod rhiw Maes y Pandy
Meinicau
Wrth y groesffordd am Gynllwyd
Ciosg
Pont Penantlliw
Pwmp yr Llan
Wrth Hen Dy’r Ysgol
Cyfrifiaduron
Clec, SAC
English English

Cyngor Cymuned

Llanuwchllyn

Community Council

Cynghorau Penllyn Councils © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Asedau 2023 - llawrlwytho pdf Mynwentydd Mae Cyngor Cymuned Llanuwchllyn yn gyfrifol am gynnal mynwent Eglwys Llanuwchllyn. Cyngor Cymuned Llanuwchllyn ydyw perchennog Y Fynwent Newydd. Torrwyr Beddau cydnabyddedig ar gyfer Mynwent Llanuwchllyn A. G. Evans & Sons, Funeral Directors/Monumental Masons, Joinery Works, Ystad Ddiwydianol, Y Bala, Gwynedd. LL23 7NA. 01678 520660 - agevansandsons@btconnect.com Paul Cook, Building Contractor, Glasfryn, Llanelltyd, Dolgellau,Gwynedd. LL40 2TA, 01341422291 - cookies@bro-cymmer27.fsnet.co.uk Peredur Roberts Cyf, Cyfarwyddwr Angladdau/Funeral Director Derwgoed, Llandderfel, Y Bala, Gwynedd. LL23 7NA 01678 530239 / 01690 770408 - 07554962669 Rheolau y Fynwent Polisi Mynwentydd Llanuwchllyn Dylid gwneud unrhyw ymholiadau am y Fynwent Newydd i Glerc y Fynwent: Mrs Bethan Edwards, Perthi, Cae Gwalia, Llanuwchllyn (01678 540 601).
Asedau
Ased
Lleoliad
Lloches Bws
Y Lon
Lloches Bws
Peniel
Lloches Bws
Ty’n Ddol
Lloches Bws
Y Llan (wrth yr ysgol)
Giat y Fynwent
Y Fynwent Newydd
Hysbysfwrdd y Fynwent
Y Fynwent Newydd
Hysbysfwrdd y Fynwent
Y Fynwent Newydd
Y Fynwent Newydd
Byrddau Gwybodaeth
5 safle o gwmpas y pentref
Meinicau Pren
Y Gilfach Goch
Meinicau Pren
Y Fynwent, Ciosg y Pentref, Gwaelod rhiw Maes y Pandy
Meinicau
Wrth y groesffordd am Gynllwyd
Ciosg
Pont Penantlliw
Pwmp yr Llan
Wrth Hen Dy’r Ysgol
Cyfrifiaduron
Clec, SAC

Cyngor Cymuned

Llanuwchllyn

Community Council

English English
Cynghorau Penllyn Councils © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs