Ynglyn â Ni Cadeirydd: Eifion W. Davies Cynlas, Cefnddwysarn, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530225 Is-Gadeirydd: Dewi G. Pritchard Hengwm, Bethel, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530263 Clerc, Swyddog Ariannol a Swyddog y Fynwent: Mrs Bethan Jones, Hafod y Bryn, Cwmtirmynach, Y Bala, Gwynedd, LL23 7ED Ffôn: (01678) 520 632 Ebost: ccllandderfel@gmail.com Cynghorwyr Cyngor Cymuned Llandderfel 2023-24 Ward Llanfor Gary Thomas Pencefn, Sarnau, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530481 Eilir Rowlands Hendre, Cefnddwysarn, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530245 Bethan Thomas Gwynant, Frongoch, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 520724 Eifion W. Davies Cynlas, Cefnddwysarn, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530225 Alwyn Jones Awel y Gwirod, Frongoch, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 520229 Ward Llanybetws Rita Jones 13 Tan y Foel, Llanfor, Y Bala. Ffôn: 01678520 825 Gwenda M. Evans Ty Isa, Glanrafon, Corwen, Sir Ddinbych. Ffôn: 01490 460345 Maldwyn P. Jones Henblas, Llandderfel, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530235 Gwenda Morris Plas Isa, Llandderfel, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530257 Dewi G. Pritchard Hengwm, Bethel, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530263 Iolo Evans Bryn Ffynnon, Glanrafon, Corwen, Sir Ddinbych. Ffon: 01490 460407 Gwynedd Jones Gelli, Glanrafon, Corwen, Sir Ddinbych. Ffôn: 01490 460319 Meilir Jones Bryn Derw, Glanrafon, Corwen, Sir Ddinbych. Ffôn: 01490 460288 Gellir cysylltu â’r cynghorwyr drwy’r clerc.
Cofrestr Buddiannau Cynghorwyr Llandderfel Cofrestr Buddiannau Cofrestru Buddiant Mawrth 2024 Cofrestr Buddiannau Aelodau 2021 Cofrestr Buddiant 2022
English English

Cyngor Cymuned

Llandderfel

Community Council

Cynghorau Penllyn Councils © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Ynglyn â Ni Cadeirydd: Eifion W. Davies Cynlas, Cefnddwysarn, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530225 Is-Gadeirydd: Dewi G. Pritchard Hengwm, Bethel, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530263 Clerc, Swyddog Ariannol a Swyddog y Fynwent: Mrs Bethan Jones, Hafod y Bryn, Cwmtirmynach, Y Bala, Gwynedd, LL23 7ED Ffôn: (01678) 520 632 Ebost: ccllandderfel@gmail.com Cynghorwyr Cyngor Cymuned Llandderfel 2023-24 Ward Llanfor Gary Thomas Pencefn, Sarnau, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530481 Eilir Rowlands Hendre, Cefnddwysarn, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530245 Bethan Thomas Gwynant, Frongoch, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 520724 Eifion W. Davies Cynlas, Cefnddwysarn, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530225 Alwyn Jones Awel y Gwirod, Frongoch, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 520229 Ward Llanybetws Rita Jones 13 Tan y Foel, Llanfor, Y Bala. Ffôn: 01678520 825 Gwenda M. Evans Ty Isa, Glanrafon, Corwen, Sir Ddinbych. Ffôn: 01490 460345 Maldwyn P. Jones Henblas, Llandderfel, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530235 Gwenda Morris Plas Isa, Llandderfel, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530257 Dewi G. Pritchard Hengwm, Bethel, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530263 Iolo Evans Bryn Ffynnon, Glanrafon, Corwen, Sir Ddinbych. Ffon: 01490 460407 Gwynedd Jones Gelli, Glanrafon, Corwen, Sir Ddinbych. Ffôn: 01490 460319 Meilir Jones Bryn Derw, Glanrafon, Corwen, Sir Ddinbych. Ffôn: 01490 460288 Gellir cysylltu â’r cynghorwyr drwy’r clerc.
Cofrestr Buddiannau Cynghorwyr Llandderfel Cofrestr Buddiannau Cofrestru Buddiant Mawrth 2024 Cofrestr Buddiannau Aelodau 2021 Cofrestr Buddiant 2022
English English

Cyngor Cymuned

Llandderfel

Community Council

Cynghorau Penllyn Councils © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs