Ynglyn â Ni Cadeirydd: Dewi G. Pritchard Hengwm, Bethel, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530263 Is-Gadeirydd: Alwyn Jones Awel y Gwirod, Frongoch, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 520229 Clerc, Swyddog Ariannol a Swyddog y Fynwent: Mrs Bethan Jones, Hafod y Bryn, Cwmtirmynach, Y Bala, Gwynedd, LL23 7ED Ffôn: (01678) 520 632 Ebost: ccllandderfel@gmail.com Cynghorwyr Cyngor Cymuned Llandderfel 2023-24 Ward Llanfor Gary Thomas Pencefn, Sarnau, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530481 Eilir Rowlands Hendre, Cefnddwysarn, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530245 Bethan Thomas Gwynant, Frongoch, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 520724 Eifion W. Davies Cynlas, Cefnddwysarn, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530225 Alwyn Jones Awel y Gwirod, Frongoch, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 520229 Ward Llanybetws Rita Jones 13 Tan y Foel, Llanfor, Y Bala. Ffôn: 01678520 825 Gwenda M. Evans Ty Isa, Glanrafon, Corwen, Sir Ddinbych. Ffôn: 01490 460345 Maldwyn P. Jones Henblas, Llandderfel, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530235 Gwenda Morris Plas Isa, Llandderfel, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530257 Dewi G. Pritchard Hengwm, Bethel, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530263 Iolo Evans Bryn Ffynnon, Glanrafon, Corwen, Sir Ddinbych. Ffon: 01490 460407 Gwynedd Jones Gelli, Glanrafon, Corwen, Sir Ddinbych. Ffôn: 01490 460319 Meilir Jones Bryn Derw, Glanrafon, Corwen, Sir Ddinbych. Ffôn: 01490 460288 Gellir cysylltu â’r cynghorwyr drwy’r clerc.
Cofrestr Buddiannau Cynghorwyr Llandderfel Cofrestr Buddiannau Cofrestru Buddiannau Aelodau
English English

Cyngor Cymuned

Llandderfel

Community Council

Cynghorau Penllyn Councils © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Ynglyn â Ni Cadeirydd: Dewi G. Pritchard Hengwm, Bethel, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530263 Is-Gadeirydd: Alwyn Jones Awel y Gwirod, Frongoch, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 520229 Clerc, Swyddog Ariannol a Swyddog y Fynwent: Mrs Bethan Jones, Hafod y Bryn, Cwmtirmynach, Y Bala, Gwynedd, LL23 7ED Ffôn: (01678) 520 632 Ebost: ccllandderfel@gmail.com Cynghorwyr Cyngor Cymuned Llandderfel 2023-24 Ward Llanfor Gary Thomas Pencefn, Sarnau, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530481 Eilir Rowlands Hendre, Cefnddwysarn, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530245 Bethan Thomas Gwynant, Frongoch, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 520724 Eifion W. Davies Cynlas, Cefnddwysarn, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530225 Alwyn Jones Awel y Gwirod, Frongoch, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 520229 Ward Llanybetws Rita Jones 13 Tan y Foel, Llanfor, Y Bala. Ffôn: 01678520 825 Gwenda M. Evans Ty Isa, Glanrafon, Corwen, Sir Ddinbych. Ffôn: 01490 460345 Maldwyn P. Jones Henblas, Llandderfel, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530235 Gwenda Morris Plas Isa, Llandderfel, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530257 Dewi G. Pritchard Hengwm, Bethel, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530263 Iolo Evans Bryn Ffynnon, Glanrafon, Corwen, Sir Ddinbych. Ffon: 01490 460407 Gwynedd Jones Gelli, Glanrafon, Corwen, Sir Ddinbych. Ffôn: 01490 460319 Meilir Jones Bryn Derw, Glanrafon, Corwen, Sir Ddinbych. Ffôn: 01490 460288 Gellir cysylltu â’r cynghorwyr drwy’r clerc.
Cofrestr Buddiannau Cynghorwyr Llandderfel Cofrestr Buddiannau Cofrestru Buddiannau Aelodau
English English

Cyngor Cymuned

Llandderfel

Community Council

Cynghorau Penllyn Councils © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs