Cyfarfodydd Cynhelir cyfarfodydd misol y Cyngor ar y nos Fawrth gyntaf o’r mis, ac eithrio Ionawr, Ebrill ac Awst lle ni chynhelir cyfarfod. Mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal am 7.30y.h. yn neuaddau bentref Sarnau, Bro Derfel a Mynach. Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai. Cyfarfodydd 2024-25 Ebrill – Dim cyfarfod Mai 7fed Mehefin 4ydd Gorffennaf 2il Awst – Dim cyfarfod Medi 3ydd Hydref 1af Tachwedd 5ed Rhagfyr 3ydd Ionawr - Dim cyfarfod Chwefror 4ydd Mawrth 4ydd Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc.
English English

Cyngor Cymuned

Llandderfel

Community Council

Cynghorau Penllyn Councils © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cyfarfodydd Cynhelir cyfarfodydd misol y Cyngor ar y nos Fawrth gyntaf o’r mis, ac eithrio Ionawr, Ebrill ac Awst lle ni chynhelir cyfarfod. Mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal am 7.30y.h. yn neuaddau bentref Sarnau, Bro Derfel a Mynach. Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai. Cyfarfodydd 2024-25 Ebrill – Dim cyfarfod Mai 7fed Mehefin 4ydd Gorffennaf 2il Awst – Dim cyfarfod Medi 3ydd Hydref 1af Tachwedd 5ed Rhagfyr 3ydd Ionawr - Dim cyfarfod Chwefror 4ydd Mawrth 4ydd Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc.
English English

Cyngor Cymuned

Llandderfel

Community Council

Cynghorau Penllyn Councils © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs