Cyfarfodydd Cynhelir cyfarfodydd misol y Cyngor ar y nos Fawrth gyntaf o’r mis, ac eithrio Ionawr, Ebrill ac Awst lle ni chynhelir cyfarfod. Mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal am 7.30y.h. yn neuaddau bentref Sarnau, Bro Derfel a Mynach. Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai. Cyfarfodydd 2023-24 Ebrill – Dim cyfarfod Mai 2il Mehefin 6ed Gorffennaf 4ydd Awst – Dim cyfarfod Medi 5ed Hydref 3ydd Tachwedd 7fed Rhagfyr 12fed Ionawr - Dim cyfarfod Chwefror 6ed Mawrth 5ed Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc.
English English

Cyngor Cymuned

Llandderfel

Community Council

Cynghorau Penllyn Councils © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cyfarfodydd Cynhelir cyfarfodydd misol y Cyngor ar y nos Fawrth gyntaf o’r mis, ac eithrio Ionawr, Ebrill ac Awst lle ni chynhelir cyfarfod. Mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal am 7.30y.h. yn neuaddau bentref Sarnau, Bro Derfel a Mynach. Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai. Cyfarfodydd 2023-24 Ebrill – Dim cyfarfod Mai 2il Mehefin 6ed Gorffennaf 4ydd Awst – Dim cyfarfod Medi 5ed Hydref 3ydd Tachwedd 7fed Rhagfyr 12fed Ionawr - Dim cyfarfod Chwefror 6ed Mawrth 5ed Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc.
English English

Cyngor Cymuned

Llandderfel

Community Council

Cynghorau Penllyn Councils © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs