Cynghorau Penllyn Councils © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cyngor Cymuned Llandderfel Community Council
Cyfarfodydd Cynhelir cyfarfodydd misol y Cyngor ar y nos Fawrth gyntaf o’r mis, ac eithrio Ionawr, Ebrill ac Awst lle ni chynhelir cyfarfod. Mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal am 7.30y.h. yn neuaddau bentref Sarnau, Bro Derfel a Mynach. Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai. Cyfarfodydd 2021-22 Ebrill – Dim Cyfarfod Mai 4ydd Mehefin 1af Gorffennaf 6ed Awst – Dim Cyfarfod Medi 7fed Hydref 5ed Tachwedd 2il Rhagfyr 7fed Ionawr – Dim Cyfarfod Chwefror 1af, 2022 Mawrth 1af, 2022 Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc.
Cyfarfodydd Cynhelir cyfarfodydd misol y Cyngor ar y nos Fawrth gyntaf o’r mis, ac eithrio Ionawr, Ebrill ac Awst lle ni chynhelir cyfarfod. Mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal am 7.30y.h. yn neuaddau bentref Sarnau, Bro Derfel a Mynach. Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai. Cyfarfodydd 2021-22 Ebrill – Dim Cyfarfod Mai 4ydd Mehefin 1af Gorffennaf 6ed Awst – Dim Cyfarfod Medi 7fed Hydref 5ed Tachwedd 2il Rhagfyr 7fed Ionawr – Dim Cyfarfod Chwefror 1af, 2022 Mawrth 1af, 2022 Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc.
Cyngor Cymuned Llandderfel Community Council
Cynghorau Penllyn Councils © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs