Cynghorau Penllyn Councils © 2019                           Website designed and maintained by H G Web Designs
Cyngor Cymuned Llandderfel Community Council
Cyfarfodydd Cynhelir cyfarfodydd misol y Cyngor ar y nos Fawrth gyntaf o’r mis, ac eithrio Ionawr, Ebrill ac Awst lle ni chynhelir cyfarfod. Mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal am 7.30 y.h. yn neuaddau bentref Sarnau, Bro Derfel a Mynach. Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai. Cyfarfodydd 2018-19 Mai 1af Mehefin 5ed Gorffennaf 3ydd Awst – Dim cyfarfod Medi 4ydd Hydref 2il Tachwedd 6fed Rhagfyr 4ydd Ionawr – Dim cyfarfod Chwefror 5ed Mawrth 5ed Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc.
Cyfarfodydd Cynhelir cyfarfodydd misol y Cyngor ar y nos Fawrth gyntaf o’r mis, ac eithrio Ionawr, Ebrill ac Awst lle ni chynhelir cyfarfod. Mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal am 7.30 y.h. yn neuaddau bentref Sarnau, Bro Derfel a Mynach. Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai. Cyfarfodydd 2018-19 Mai 1af Mehefin 5ed Gorffennaf 3ydd Awst – Dim cyfarfod Medi 4ydd Hydref 2il Tachwedd 6fed Rhagfyr 4ydd Ionawr – Dim cyfarfod Chwefror 5ed Mawrth 5ed Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc.
Cyngor Cymuned Llandderfel Community Council
Cynghorau Penllyn Councils © 2019                           Website designed and maintained by H G Web Designs