Cynghorau Penllyn Councils © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cyngor Cymuned Llandderfel Community Council
Cyfarfodydd Cynhelir cyfarfodydd misol y Cyngor ar y nos Fawrth gyntaf o’r mis, ac eithrio Ionawr, Ebrill ac Awst lle ni chynhelir cyfarfod. Mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal am 7.30 y.h. yn neuaddau bentref Sarnau, Bro Derfel a Mynach. Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai. Cyfarfodydd 2019-20 Ebrill - dim cyfarfod Mai 7fed Mehefin 4ydd Gorffennaf 2il Awst – Dim cyfarfod Medi 3ydd Hydref 1af Tachwedd 5ed Rhagfyr 3ydd Ionawr – Dim cyfarfod Chwefror 4ydd Mawrth 3ydd Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc.
Cyfarfodydd Cynhelir cyfarfodydd misol y Cyngor ar y nos Fawrth gyntaf o’r mis, ac eithrio Ionawr, Ebrill ac Awst lle ni chynhelir cyfarfod. Mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal am 7.30 y.h. yn neuaddau bentref Sarnau, Bro Derfel a Mynach. Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai. Cyfarfodydd 2019-20 Ebrill - dim cyfarfod Mai 7fed Mehefin 4ydd Gorffennaf 2il Awst – Dim cyfarfod Medi 3ydd Hydref 1af Tachwedd 5ed Rhagfyr 3ydd Ionawr – Dim cyfarfod Chwefror 4ydd Mawrth 3ydd Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc.
Cyngor Cymuned Llandderfel Community Council
Cynghorau Penllyn Councils © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs