Ffurflenni Ceisiadau Ariannol Cliciwch ar y linc i ddarllen y dogfen. Ffurflen gais am arian Cais am gymorth ariannol Mae Cyngor Cymuned Llandderfel yn cydnabod ac yn cefnogi'r cyfraniad gwerthfawr a wneir gan lawer o grwpiau gwirfoddol a sefydliadau ym meysydd chwaraeon, celf, diwylliant, gofal cymdeithasol, gwasanaethau ar gyfer pobl ifanc, yr henoed a phobl ag anableddau a llawer o rai eraill sy'n cyfrannu at les y gymuned. Y bwriad wrth ddyrannu cymorth ariannol yw gwella ystod o wasanaethau a gweithgareddau lleol. Bydd y Cyngor yn ystyried rhoi cymorth ariannol i sefydliadau cymunedol, nad ydynt am elw ac y mae eu haelodaeth a maes gweithgaredd o fudd i drigolion yr ardal. Cyllideb gyfyngedig sydd ar gael bob blwyddyn ar gyfer grantiau ac fe fydd y Cyngor yn ystyried ceisiadau ym mis Mawrth ym mhob blwyddyn. Bydd angen copi o’ch cyfrifon a mantolen banc diweddaraf (gan gynnwys manylion unrhyw gyfrif wrth gefn). Bydd angen i chwi gyflwyno unrhyw geisiadau erbyn y 10fed o Chwefror.
English English

Cyngor Cymuned

Llandderfel

Community Council

Cynghorau Penllyn Councils © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Ffurflenni Ceisiadau Ariannol Cliciwch ar y linc i ddarllen y dogfen. Ffurflen gais am arian Cais am gymorth ariannol Mae Cyngor Cymuned Llandderfel yn cydnabod ac yn cefnogi'r cyfraniad gwerthfawr a wneir gan lawer o grwpiau gwirfoddol a sefydliadau ym meysydd chwaraeon, celf, diwylliant, gofal cymdeithasol, gwasanaethau ar gyfer pobl ifanc, yr henoed a phobl ag anableddau a llawer o rai eraill sy'n cyfrannu at les y gymuned. Y bwriad wrth ddyrannu cymorth ariannol yw gwella ystod o wasanaethau a gweithgareddau lleol. Bydd y Cyngor yn ystyried rhoi cymorth ariannol i sefydliadau cymunedol, nad ydynt am elw ac y mae eu haelodaeth a maes gweithgaredd o fudd i drigolion yr ardal. Cyllideb gyfyngedig sydd ar gael bob blwyddyn ar gyfer grantiau ac fe fydd y Cyngor yn ystyried ceisiadau ym mis Mawrth ym mhob blwyddyn. Bydd angen copi o’ch cyfrifon a mantolen banc diweddaraf (gan gynnwys manylion unrhyw gyfrif wrth gefn). Bydd angen i chwi gyflwyno unrhyw geisiadau erbyn y 10fed o Chwefror.
English English

Cyngor Cymuned

Llandderfel

Community Council

Cynghorau Penllyn Councils © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs