Asedau Mae Cyngor Cymuned Llandderfel yn berchen ar yr asedau canlynol: Llochesi bws: Llandderfel ger y Bryn Tirion, Llandderfel Bethel Sarnau Cefnddwysarn Llanfor Frongoch Diffibrilwyr: Neuadd Sarnau (CFFI Sarnau yn cymryd cyfrifoldeb am ei gynnal a'i gadw o ddydd i ddydd) Neuadd Mynach (CFFI Cwm yn cymryd cyfrifoldeb am ei gynnal a'i gadw o ddydd i ddydd) Pentref Llandderfel (Pwyllgor Neuadd Bro Derfel yn cymryd cyfrifoldeb am ei gynnal a'i gadw o ddydd i ddydd) Pentref Llanfor (Pwyllgor Cymdeithas Llanfor yn cymryd cyfrifoldeb am ei gynnal a'i gadw o ddydd i ddydd). Neuaddau: Neuadd Sarnau (drwy les gan Gyngor Gwynedd ac o dan reolaeth Pwyllgor Neuadd Sarnau o dydd i ddydd). Mynwentydd: St Mark, Frongoch Mynwent Newydd Llandderfel St. Mor & Deiniol, Llanfor Sied: Mynwent Newydd Llandderfel Caeau Chwarae: Llandderfel (o dan reolaeth Llandderfel Playfield Committee) Frongoch (o dan reolaeth Pwyllgor Adloniant Bro Tryweryn) Os am wybodaeth pellach cysylltwch a'r Clerc. Mynwentydd Mae’r Cyngor yn berchen ac yn rheoli tair mynwent:- St Mark, Frongoch Mynwent Newydd Llandderfel St. Mor & Deiniol, Llanfor Rheolau’r Mynwentydd Polisi Mynwentydd Ni chaniatei’r mynediad i’r fynwent ar gyfer angladdau, gosod cofebion ayyb heb ganiatad y Cyngor. Os am wybodaeth pellach cysylltwch a'r Clerc.
English English

Cyngor Cymuned

Llandderfel

Community Council

Cynghorau Penllyn Councils © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Asedau Mae Cyngor Cymuned Llandderfel yn berchen ar yr asedau canlynol: Llochesi bws: Llandderfel ger y Bryn Tirion, Llandderfel Bethel Sarnau Cefnddwysarn Llanfor Frongoch Diffibrilwyr: Neuadd Sarnau (CFFI Sarnau yn cymryd cyfrifoldeb am ei gynnal a'i gadw o ddydd i ddydd) Neuadd Mynach (CFFI Cwm yn cymryd cyfrifoldeb am ei gynnal a'i gadw o ddydd i ddydd) Pentref Llandderfel (Pwyllgor Neuadd Bro Derfel yn cymryd cyfrifoldeb am ei gynnal a'i gadw o ddydd i ddydd) Pentref Llanfor (Pwyllgor Cymdeithas Llanfor yn cymryd cyfrifoldeb am ei gynnal a'i gadw o ddydd i ddydd). Neuaddau: Neuadd Sarnau (drwy les gan Gyngor Gwynedd ac o dan reolaeth Pwyllgor Neuadd Sarnau o dydd i ddydd). Mynwentydd: St Mark, Frongoch Mynwent Newydd Llandderfel St. Mor & Deiniol, Llanfor Sied: Mynwent Newydd Llandderfel Caeau Chwarae: Llandderfel (o dan reolaeth Llandderfel Playfield Committee) Frongoch (o dan reolaeth Pwyllgor Adloniant Bro Tryweryn) Os am wybodaeth pellach cysylltwch a'r Clerc. Mynwentydd Mae’r Cyngor yn berchen ac yn rheoli tair mynwent:- St Mark, Frongoch Mynwent Newydd Llandderfel St. Mor & Deiniol, Llanfor Rheolau’r Mynwentydd Polisi Mynwentydd Ni chaniatei’r mynediad i’r fynwent ar gyfer angladdau, gosod cofebion ayyb heb ganiatad y Cyngor. Os am wybodaeth pellach cysylltwch a'r Clerc.
English English

Cyngor Cymuned

Llandderfel

Community Council

Cynghorau Penllyn Councils © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs