Cynghorau Penllyn Councils © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cyngor Cymuned Llandderfel Community Council
Asedau Mae Cyngor Cymuned Llandderfel yn berchen ar yr asedau canlynol: Llochesi bws Llandderfel ger y Bryn Tirion, Llandderfel Bethel Sarnau Cefnddwysarn Llanfor Mynwentydd: St Mark, Frongoch Mynwent Newydd Llandderfel St. Mor & Deiniol, Llanfor Sied: Mynwent Newydd Llandderfel Caeau Chwarae: Llandderfel (o dan reolaeth Llandderfel Playfield Committee) Frongoch (o dan reolaeth Pwyllgor Adloniant Bro Tryweryn) Os am wybodaeth pellach cysylltwch a'r Clerc. Mynwentydd Mae’r Cyngor yn berchen ac yn rheoli tair mynwent:- St Mark, Frongoch Mynwent Newydd Llandderfel St. Mor & Deiniol, Llanfor Ni chaniatei’r mynediad i’r fynwent ar gyfer angladdau, gosod cofebion ayyb heb ganiatad y Cyngor. Os am wybodaeth pellach cysylltwch a'r Clerc.
Asedau Mae Cyngor Cymuned Llandderfel yn berchen ar yr asedau canlynol: Llochesi bws Llandderfel ger y Bryn Tirion, Llandderfel Bethel Sarnau Cefnddwysarn Llanfor Mynwentydd: St Mark, Frongoch Mynwent Newydd Llandderfel St. Mor & Deiniol, Llanfor Sied: Mynwent Newydd Llandderfel Caeau Chwarae: Llandderfel (o dan reolaeth Llandderfel Playfield Committee) Frongoch (o dan reolaeth Pwyllgor Adloniant Bro Tryweryn) Os am wybodaeth pellach cysylltwch a'r Clerc. Mynwentydd Mae’r Cyngor yn berchen ac yn rheoli tair mynwent:- St Mark, Frongoch Mynwent Newydd Llandderfel St. Mor & Deiniol, Llanfor Ni chaniatei’r mynediad i’r fynwent ar gyfer angladdau, gosod cofebion ayyb heb ganiatad y Cyngor. Os am wybodaeth pellach cysylltwch a'r Clerc.
Cyngor Cymuned Llandderfel Community Council
Cynghorau Penllyn Councils © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs