Cynghorau Penllyn Councils © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cyngor Tref Y Bala Town Council
Contact Council Clerk: Swyddfa'r Cyngor, Canolfan Henblas, 24 Stryd Fawr, Y Bala, Gwynedd, LL23 7AE Tel: 07896 964120 Email: cyngorybala@outlook.com
Contact Council Clerk: Swyddfa'r Cyngor, Canolfan Henblas, 24 Stryd Fawr, Y Bala, Gwynedd, LL23 7AE Tel: 07896 964120 Email: cyngorybala@outlook.com
Cyngor Tref Y Bala Town Council
Cynghorau Penllyn Councils © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs