Cynghorau Penllyn Councils © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cyngor Cymuned Llanycil Community Council
Ynglyn â Ni Cadeirydd: G. Euros Puw Castell Hen, Parc, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 540664 Clerc & Swyddog Ariannol: Mrs Bethan Jones, Hafod y Bryn, Cwmtirmynach, Y Bala, Gwynedd, LL23 7ED Ffôn: (01678) 520 632 Ebost: hafodbryn632@gmail.com Cynghorwyr Cyngor Cymuned Llanycil 2020-21 Geraint Ll. Davies Fedw Arian Uchaf, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 520697 Geraint W. Jones Rhydyfen, Arenig, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 521302 Arwel Ll. Davies Pant y Neuadd, Parc, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 521302 O. Gwynfryn Williams Nodyn y Nant, Parc, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 540402 Jean Ll. Roberts Trefan, 11 Tai’n Rhos, Parc, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 540359 Rhys E. Richards Cynythog Bach, Llidiardau, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 521486 G. Euros Puw Castell Hen, Parc, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 540664 Huw Charles (Is-Gadeirydd) Gwern Dyfgri, Rhyduchaf, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 520750 Bethan Thomas Gwynant, Frongoch, Y Bala, Gwynedd. Ffon: 0167 520724 Gellir cysylltu â’r cynghorwyr drwy’r clerc.
Cofrestr Buddiannau Cynghorwyr Llanycil Cofrestr Buddiannau Cofrestr Buddiannau Aelodau 2021
Ynglyn â Ni Cadeirydd: G. Euros Puw Castell Hen, Parc, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 540664 Clerc & Swyddog Ariannol: Mrs Bethan Jones, Hafod y Bryn, Cwmtirmynach, Y Bala, Gwynedd, LL23 7ED Ffôn: (01678) 520 632 Ebost: hafodbryn632@gmail.com Cynghorwyr Cyngor Cymuned Llanycil 2020-21 Geraint Ll. Davies Fedw Arian Uchaf, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 520697 Geraint W. Jones Rhydyfen, Arenig, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 521302 Arwel Ll. Davies Pant y Neuadd, Parc, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 521302 O. Gwynfryn Williams Nodyn y Nant, Parc, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 540402 Jean Ll. Roberts Trefan, 11 Tai’n Rhos, Parc, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 540359 Rhys E. Richards Cynythog Bach, Llidiardau, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 521486 G. Euros Puw Castell Hen, Parc, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 540664 Huw Charles (Is-Gadeirydd) Gwern Dyfgri, Rhyduchaf, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 520750 Bethan Thomas Gwynant, Frongoch, Y Bala, Gwynedd. Ffon: 0167 520724 Gellir cysylltu â’r cynghorwyr drwy’r clerc.
Cyngor Cymuned Llanycil Community Council
Cynghorau Penllyn Councils © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cofrestr Buddiannau Cynghorwyr Llanycil Cofrestr Buddiannau Cofrestr Buddiannau Aelodau 2021