Cynghorau Penllyn Councils © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cyngor Cymuned Llanycil Community Council
Asedau Mae Cyngor Cymuned Llanycil yn berchen ar yr asedau canlynol: Llochesi bws: Rhyduchaf Parc Diffibriliwr: Neuadd Parc (Pwyllgor y Neuadd yn cymryd cyfrifoldeb am ei gynnal a'i gadw o ddydd i ddydd) Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc. Mynwentydd Rheolir mynwent Sant Beuno, Llanycil gan Gyngor Eglwys Plwyf Y Bala. Am ragor o wybododaeth cysylltwch a: Parch. Carol Roberts, Y Rheithordy, Heol y Castell, Y Bala, Gwynedd, LL23 7YA. Ffon: 01678 521047 Ebost: parchcarolroberts@yahoo.co.uk
Asedau Mae Cyngor Cymuned Llanycil yn berchen ar yr asedau canlynol: Llochesi bws: Rhyduchaf Parc Diffibriliwr: Neuadd Parc (Pwyllgor y Neuadd yn cymryd cyfrifoldeb am ei gynnal a'i gadw o ddydd i ddydd) Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc. Mynwentydd Rheolir mynwent Sant Beuno, Llanycil gan Gyngor Eglwys Plwyf Y Bala. Am ragor o wybododaeth cysylltwch a: Parch. Carol Roberts, Y Rheithordy, Heol y Castell, Y Bala, Gwynedd, LL23 7YA. Ffon: 01678 521047 Ebost: parchcarolroberts@yahoo.co.uk
Cyngor Cymuned Llanycil Community Council
Cynghorau Penllyn Councils © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs