Cynghorau Penllyn Councils © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cyngor Tref Y Bala Town Council
Asedau
Mynwentydd Rheolir mynwent Sant Beuno, Llanycil gan Gyngor Eglwys Plwyf Y Bala. Am ragor o wybododaeth cysylltwch a: Parch. Carol Roberts, Y Rheithordy, Heol y Castell, Y Bala, Gwynedd, LL23 7YA. Ffon: 01678 521047 Ebost: parchcarolroberts@yahoo.co.uk neu Mr Gwyn Roberts 01678 520043 Gellir gweld cofrestr o Fuddiannau’r Cynghorwyr gan y Clerc.
Asedau
Mynwentydd Rheolir mynwent Sant Beuno, Llanycil gan Gyngor Eglwys Plwyf Y Bala. Am ragor o wybododaeth cysylltwch a: Parch. Carol Roberts, Y Rheithordy, Heol y Castell, Y Bala, Gwynedd, LL23 7YA. Ffon: 01678 521047 Ebost: parchcarolroberts@yahoo.co.uk neu Mr Gwyn Roberts 01678 520043 Gellir gweld cofrestr o Fuddiannau’r Cynghorwyr gan y Clerc.
Cyngor Tref Y Bala Town Council
Cynghorau Penllyn Councils © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs