Cynghorau Penllyn Councils © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cyngor Tref Y Bala Town Council
Cysylltwch Clerc Y Cyngor: Swyddfa'r Cyngor, Canolfan Henblas, 24 Stryd Fawr, Y Bala, Gwynedd, LL23 7AE Ffôn: 07896 964120 Ebost: cyngorybala@outlook.com
Cysylltwch Clerc Y Cyngor: Swyddfa'r Cyngor, Canolfan Henblas, 24 Stryd Fawr, Y Bala, Gwynedd, LL23 7AE Ffôn: 07896 964120 Ebost: cyngorybala@outlook.com
Cyngor Tref Y Bala Town Council
Cynghorau Penllyn Councils © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs