Cynghorau Penllyn Councils © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cyngor Cymuned Llanuwchllyn Community Council
Asedau
Mynwentydd Mae Cyngor Cymuned Llanuwchllyn yn gyfrifol am gynnal mynwent Eglwys Llanuwchllyn. Cyngor Cymuned Llanuwchllyn ydyw perchennog Y Fynwent Newydd. Torrwyr Beddau cydnabyddedig ar gyfer Mynwent Llanuwchllyn A. G. Evans & Sons, Funeral Directors/Monumental Masons, Joinery Works, Ystad Ddiwydianol, Y Bala, Gwynedd. LL23 7NA. 01678 520660 - agevansandsons@btconnect.com Paul Cook, Building Contractor, Glasfryn, Llanelltyd, Dolgellau,Gwynedd. LL40 2TA, 01341422291 - cookies@bro-cymmer27.fsnet.co.uk Peredur Roberts Cyf, Cyfarwyddwr Angladdau/Funeral Director Derwgoed, Llandderfel, Y Bala, Gwynedd. LL23 7NA 01678 530239 / 01690 770408 - 07554962669 Rheolau y Fynwent Polisi Mynwentydd Llanuwchllyn Dylid gwneud unrhyw ymholiadau am y Fynwent Newydd i Glerc y Fynwent: Mrs Bethan Edwards, Perthi, Cae Gwalia, Llanuwchllyn (01678 540 601).
Mynwentydd Mae Cyngor Cymuned Llanuwchllyn yn gyfrifol am gynnal mynwent Eglwys Llanuwchllyn. Cyngor Cymuned Llanuwchllyn ydyw perchennog Y Fynwent Newydd. Torrwyr Beddau cydnabyddedig ar gyfer Mynwent Llanuwchllyn A. G. Evans & Sons, Funeral Directors/Monumental Masons, Joinery Works, Ystad Ddiwydianol, Y Bala, Gwynedd. LL23 7NA. 01678 520660 - agevansandsons@btconnect.com Paul Cook, Building Contractor, Glasfryn, Llanelltyd, Dolgellau,Gwynedd. LL40 2TA, 01341422291 - cookies@bro-cymmer27.fsnet.co.uk Peredur Roberts Cyf, Cyfarwyddwr Angladdau/Funeral Director Derwgoed, Llandderfel, Y Bala, Gwynedd. LL23 7NA 01678 530239 / 01690 770408 - 07554962669 Rheolau y Fynwent Polisi Mynwentydd Llanuwchllyn Dylid gwneud unrhyw ymholiadau am y Fynwent Newydd i Glerc y Fynwent: Mrs Bethan Edwards, Perthi, Cae Gwalia, Llanuwchllyn (01678 540 601).
Cyngor Cymuned Llanuwchllyn Community Council
Cynghorau Penllyn Councils © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Asedau