Cynghorau Penllyn Councils © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cyngor Cymuned Llanuwchllyn Community Council
Cysylltwch Clerc Y Cyngor: Lis Puw, Bedw Gwynion, Llanuwchllyn, Gwynedd, LL23 7TW Ffôn: (01678) 540654 / 07896 964120 Ebost: lis_puw@hotmail.co.uk
Cysylltwch Clerc Y Cyngor: Lis Puw, Bedw Gwynion, Llanuwchllyn, Gwynedd, LL23 7TW Ffôn: (01678) 540654 / 07896 964120 Ebost: lis_puw@hotmail.co.uk
Cyngor Cymuned Llanuwchllyn Community Council
Cynghorau Penllyn Councils © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs