Ynglyn â Ni Cadeirydd: Huw Charles (Cadeirydd) Gwern Dyfgri, Rhyduchaf, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 520750 Is-Gadeirydd: Jean Ll. Roberts Trefan, 11 Tai’n Rhos, Parc, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 540359 Clerc & Swyddog Ariannol: Mrs Bethan Jones, Hafod y Bryn, Cwmtirmynach, Y Bala, Gwynedd, LL23 7ED Ffôn: (01678) 520 632 Ebost: hafodbryn632@gmail.com Cynghorwyr Cyngor Cymuned Llanycil 2023 Geraint W. Jones Rhydyfen, Arenig, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 521302 Arwel Ll. Davies Pant y Neuadd, Parc, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 521302 O. Gwynfryn Williams Nodyn y Nant, Parc, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 540402 Rhys E. Richards Cynythog Bach, Llidiardau, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 521486 G. Euros Puw Castell Hen, Parc, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 540664 Rhys H. Jones (Cyfethol) Bron Awel, Llidiardau, Y Bala, Gwynedd. Ffon: 07796461164 Catrin Roberts (Cyfethol) 3 Cae Gwyn, Rhyduchaf, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 07794176179 Gellir cysylltu â’r cynghorwyr drwy’r clerc.
Cofrestr Buddiannau Cynghorwyr Llanycil Cofrestr Buddiannau Cofrestr Buddiannau Aelodau 2023
English English

Cyngor Cymuned

Llanycil

Community Council

Cynghorau Penllyn Councils © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Ynglyn â Ni Cadeirydd: Huw Charles (Cadeirydd) Gwern Dyfgri, Rhyduchaf, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 520750 Is-Gadeirydd: Jean Ll. Roberts Trefan, 11 Tai’n Rhos, Parc, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 540359 Clerc & Swyddog Ariannol: Mrs Bethan Jones, Hafod y Bryn, Cwmtirmynach, Y Bala, Gwynedd, LL23 7ED Ffôn: (01678) 520 632 Ebost: hafodbryn632@gmail.com Cynghorwyr Cyngor Cymuned Llanycil 2023 Geraint W. Jones Rhydyfen, Arenig, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 521302 Arwel Ll. Davies Pant y Neuadd, Parc, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 521302 O. Gwynfryn Williams Nodyn y Nant, Parc, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 540402 Rhys E. Richards Cynythog Bach, Llidiardau, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 521486 G. Euros Puw Castell Hen, Parc, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 540664 Rhys H. Jones (Cyfethol) Bron Awel, Llidiardau, Y Bala, Gwynedd. Ffon: 07796461164 Catrin Roberts (Cyfethol) 3 Cae Gwyn, Rhyduchaf, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 07794176179 Gellir cysylltu â’r cynghorwyr drwy’r clerc.
Cofrestr Buddiannau Cynghorwyr Llanycil Cofrestr Buddiannau Cofrestr Buddiannau Aelodau 2023

Cyngor Cymuned

Llanycil

Community Council

English English
Cynghorau Penllyn Councils © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs