Cynghorau Penllyn Councils © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cyngor Cymuned Llanycil Community Council
Cyfarfodydd Cynhelir cyfarfodydd misol y Cyngor ar yr ail nos Fawrth o’r mis, ac eithrio Ebrill ac Awst lle ni chynhelir cyfarfod. Mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal Neuadd Maesywaen am 8.00y.h. Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai. Cyfarfodydd 2019-20 Ebrill – Dim cyfarfod Mai 14eg Mehefin 11eg Gorffennaf 9fed Awst – Dim cyfarfod Medi 10fed Hydref 8fed Tachwedd 12fed Rhagfyr 10fed Ionawr 14eg Chwefror 11eg Mawrth 10fed Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc.
Cyfarfodydd Cynhelir cyfarfodydd misol y Cyngor ar yr ail nos Fawrth o’r mis, ac eithrio Ebrill ac Awst lle ni chynhelir cyfarfod. Mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal Neuadd Maesywaen am 8.00y.h. Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai. Cyfarfodydd 2019-20 Ebrill – Dim cyfarfod Mai 14eg Mehefin 11eg Gorffennaf 9fed Awst – Dim cyfarfod Medi 10fed Hydref 8fed Tachwedd 12fed Rhagfyr 10fed Ionawr 14eg Chwefror 11eg Mawrth 10fed Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc.
Cyngor Cymuned Llanycil Community Council
Cynghorau Penllyn Councils © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs