Cyfarfodydd Cynhelir cyfarfodydd misol y Cyngor ar yr ail nos Fawrth o’r mis, ac eithrio Ebrill ac Awst lle ni chynhelir cyfarfod. Mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal Neuadd y Parc a Neuadd Maesywaen am 8.00y.h. Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai. Cyfarfodydd 2023-24 Ebrill – Dim cyfarfod Mai 16eg Mehefin - Dim cyfarfod Gorffennaf 11eg Awst – Dim cyfarfod Medi 12fed Hydref 10fed Tachwedd 14eg Rhagfyr - Dim cyfarfod Ionawr 9fed Chwefror 13eg Mawrth 12fed Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc.
English English

Cyngor Cymuned

Llanycil

Community Council

Cynghorau Penllyn Councils © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cyfarfodydd Cynhelir cyfarfodydd misol y Cyngor ar yr ail nos Fawrth o’r mis, ac eithrio Ebrill ac Awst lle ni chynhelir cyfarfod. Mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal Neuadd y Parc a Neuadd Maesywaen am 8.00y.h. Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai. Cyfarfodydd 2023-24 Ebrill – Dim cyfarfod Mai 16eg Mehefin - Dim cyfarfod Gorffennaf 11eg Awst – Dim cyfarfod Medi 12fed Hydref 10fed Tachwedd 14eg Rhagfyr - Dim cyfarfod Ionawr 9fed Chwefror 13eg Mawrth 12fed Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc.

Cyngor Cymuned

Llanycil

Community Council

English English
Cynghorau Penllyn Councils © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs