Cynghorau Penllyn Councils © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Cyngor Cymuned Llanycil Community Council
Cyfarfodydd Cynhelir cyfarfodydd misol y Cyngor ar yr ail nos Fawrth o’r mis, ac eithrio Ebrill ac Awst lle ni chynhelir cyfarfod. Mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal Neuadd Maesywaen am 8.00y.h. Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai. Cyfarfodydd 2021-22 Ebrill – Dim Cyfarfod Mai 11eg Mehefin 8fed Gorffennaf 13eg Awst – Dim Cyfarfod Medi 14eg Hydref 12fed Tachwedd 9fed Rhagfyr 14eg Ionawr 11eg, 2022 Chwefror 8fed, 2022 Mawrth 8fed, 2022 Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc.
Cyfarfodydd Cynhelir cyfarfodydd misol y Cyngor ar yr ail nos Fawrth o’r mis, ac eithrio Ebrill ac Awst lle ni chynhelir cyfarfod. Mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal Neuadd Maesywaen am 8.00y.h. Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai. Cyfarfodydd 2021-22 Ebrill – Dim Cyfarfod Mai 11eg Mehefin 8fed Gorffennaf 13eg Awst – Dim Cyfarfod Medi 14eg Hydref 12fed Tachwedd 9fed Rhagfyr 14eg Ionawr 11eg, 2022 Chwefror 8fed, 2022 Mawrth 8fed, 2022 Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc.
Cyngor Cymuned Llanycil Community Council
Cynghorau Penllyn Councils © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs