Cynghorau Penllyn Councils © 2019                           Website designed and maintained by H G Web Designs
Cyngor Cymuned Llanycil Community Council
Cyfarfodydd Cynhelir cyfarfodydd misol y Cyngor ar yr ail nos Fawrth o’r mis, ac eithrio Ebrill ac Awst lle ni chynhelir cyfarfod. Mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal Neuadd Maesywaen am 8.00y.h. Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai. Cyfarfodydd 2018-19 Ebrill – Dim cyfarfod Mai 8fed Mehefin 12fed Gorffennaf 10fed Awst – Dim cyfarfod Medi 11eg Hydref 9fed Tachwedd 13eg Rhagfyr 11eg Ionawr 8fed Chwefror 12fed Mawrth 12fed Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc.
Cyfarfodydd Cynhelir cyfarfodydd misol y Cyngor ar yr ail nos Fawrth o’r mis, ac eithrio Ebrill ac Awst lle ni chynhelir cyfarfod. Mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal Neuadd Maesywaen am 8.00y.h. Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai. Cyfarfodydd 2018-19 Ebrill – Dim cyfarfod Mai 8fed Mehefin 12fed Gorffennaf 10fed Awst – Dim cyfarfod Medi 11eg Hydref 9fed Tachwedd 13eg Rhagfyr 11eg Ionawr 8fed Chwefror 12fed Mawrth 12fed Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc.
Cyngor Cymuned Llanycil Community Council
Cynghorau Penllyn Councils © 2019                           Website designed and maintained by H G Web Designs