Cynghorau Penllyn Councils © 2018                           Website designed and maintained by H G Web Designs
Cyngor Cymuned Llanycil Community Council
Asedau Mae Cyngor Cymuned Llanycil yn berchen ar yr asedau canlynol: Llochesi bws: Rhyduchaf Parc Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc. Mynwentydd Rheolir mynwent Sant Beuno, Llanycil gan Gyngor Eglwys Plwyf Y Bala. Am ragor o wybododaeth cysylltwch a: Parch. Elaine Atack, Y Rheithordy, Heol y Castell, Y Bala, Gwynedd, LL23 7YA. Ffon: 01678 521047    Ebost: atacks@hush.com
Asedau Mae Cyngor Cymuned Llanycil yn berchen ar yr asedau canlynol: Llochesi bws: Rhyduchaf Parc Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc. Mynwentydd Rheolir mynwent Sant Beuno, Llanycil gan Gyngor Eglwys Plwyf Y Bala. Am ragor o wybododaeth cysylltwch a: Parch. Elaine Atack, Y Rheithordy, Heol y Castell, Y Bala, Gwynedd, LL23 7YA. Ffon: 01678 521047    Ebost: atacks@hush.com
Cyngor Cymuned Llanycil Community Council
Cynghorau Penllyn Councils © 2018                           Website designed and maintained by H G Web Designs