Asedau Mae Cyngor Cymuned Llanycil yn berchen ar yr asedau canlynol: Llochesi bws: Rhyduchaf Parc Diffibriliwr: Neuadd Parc (Pwyllgor y Neuadd yn cymryd cyfrifoldeb am ei gynnal a'i gadw o ddydd i ddydd) Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc. Mynwentydd Rheolir mynwent Sant Beuno, Llanycil gan Gyngor Eglwys Plwyf Y Bala. Am ragor o wybododaeth cysylltwch a: Parch. Philip Carey Ebost: carey711@btinternet.com
English English

Cyngor Cymuned

Llanycil

Community Council

Cynghorau Penllyn Councils © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
Asedau Mae Cyngor Cymuned Llanycil yn berchen ar yr asedau canlynol: Llochesi bws: Rhyduchaf Parc Diffibriliwr: Neuadd Parc (Pwyllgor y Neuadd yn cymryd cyfrifoldeb am ei gynnal a'i gadw o ddydd i ddydd) Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc. Mynwentydd Rheolir mynwent Sant Beuno, Llanycil gan Gyngor Eglwys Plwyf Y Bala. Am ragor o wybododaeth cysylltwch a: Parch. Philip Carey Ebost: carey711@btinternet.com

Cyngor Cymuned

Llanycil

Community Council

English English
Cynghorau Penllyn Councils © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs