Cyfarfodydd Dyddiadau cyfarfodydd Cyngor Cymuned Llangywer a gynhelir yn Neuadd Llangywer am 7.30p.m. Cyfarfodydd 2023-24 8/5/23 - Cyfarfod Blynyddol 12/6/23 11/9/23 13/11/23 15/1/24 11/3/24 13/5/24 - Cyfarfod Blynyddol Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc.
Cynghorau Penllyn Councils © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
English English

Cyngor Cymuned

Llangywer

Community Council

Cyfarfodydd Dyddiadau cyfarfodydd Cyngor Cymuned Llangywer a gynhelir yn Neuadd Llangywer am 7.30p.m. Cyfarfodydd 2023-24 8/5/23 - Cyfarfod Blynyddol 12/6/23 11/9/23 13/11/23 15/1/24 11/3/24 13/5/24 - Cyfarfod Blynyddol Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc.

Cyngor Cymuned

Llangywer

Community Council

English English
Cynghorau Penllyn Councils © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs