Cynghorau Penllyn Councils © 2018                           Website designed and maintained by H G Web Designs
Cyngor Cymuned Llangywer Community Council
Asedau Y Cyngor sy'n gyfrifol am Fynwent Eglwys Llangywer. Mynwentydd Mynwent yr Eglwys, Llangywer Mae Cyngor Cymuned Llangywer yn gyfrifol am gynnal mynwent Eglwys Llangywer. Dylid gwneud unrhyw ymholiadau am y Fynwent i Glerc y Cyngor: Mrs Lis Puw, Bedw Gwynion, Llanuwchllyn, Gwynedd LL23 7TW   (01678 540 654) Mae Cyngor Cymuned Llangywer yn berchen ar 2 giosg a 2 beiriant di-ffib ym mhentrefi Llangywer a Rhosygwalia.
Asedau Y Cyngor sy'n gyfrifol am Fynwent Eglwys Llangywer. Mynwentydd Mynwent yr Eglwys, Llangywer Mae Cyngor Cymuned Llangywer yn gyfrifol am gynnal mynwent Eglwys Llangywer. Dylid gwneud unrhyw ymholiadau am y Fynwent i Glerc y Cyngor: Mrs Lis Puw, Bedw Gwynion, Llanuwchllyn, Gwynedd LL23 7TW   (01678 540 654) Mae Cyngor Cymuned Llangywer yn berchen ar 2 giosg a 2 beiriant di-ffib ym mhentrefi Llangywer a Rhosygwalia.
Cyngor Cymuned Llangywer Community Council
Cynghorau Penllyn Councils © 2018                           Website designed and maintained by H G Web Designs