Cynghorau Penllyn Councils © 2019                           Website designed and maintained by H G Web Designs
Cyngor Cymuned Llangywer Community Council
Ynglyn â Ni Cadeirydd: Tyly Roberts Is-Gadeirydd: I. Geraint Roberts Clerc, Swyddog Ariannol a Swyddog y Fynwent: Lis Puw, Bedw Gwynion, Llanuwchllyn, Gwynedd, LL23 7TW 01678 540654               07896964120 lis_puw@hotmail.co.uk Cynghorwyr Cyngor Cymuned Llangywer 2018-19 Eleri Jones - Tŷ’n Ffridd, Y Sarnau, Y Bala - 01678 530 329 Emyr Jones - Bryn Teg, Rhosygwaliau - 01678 520 645 Gwyn Roberts - Bryn Aber, Rhosygwaliau - 01678 520 969 W. D. Williams - Dolafon, Frongoch - 01678 521 507 Tyly Roberts - Cartref, Rhosygwaliau, LL23 7ES - 01678 521 233      I. Geraint Roberts - Pant yr Onnen, Llangywer  LL23 7BT - 01678 520 415 Huw P Roberts - Y Gyrn, Cynllwyd Uchaf LL23 7DE - 01678 540 237 Hefyd yn mynychu: Cynghorydd Alan Jones Evans, (Cyngor Gwynedd), Cefn Isaf, Rhyduchaf - 07879227819 Gellir cysylltu â’r cynghorwyr drwy’r clerc.
Ynglyn â Ni Cadeirydd: Tyly Roberts Is-Gadeirydd: I. Geraint Roberts Clerc, Swyddog Ariannol a Swyddog y Fynwent: Lis Puw, Bedw Gwynion, Llanuwchllyn, Gwynedd, LL23 7TW 01678 540654               07896964120 lis_puw@hotmail.co.uk Cynghorwyr Cyngor Cymuned Llangywer 2018- 19 Eleri Jones - Tŷ’n Ffridd, Y Sarnau, Y Bala - 01678 530 329 Emyr Jones - Bryn Teg, Rhosygwaliau - 01678 520 645 Gwyn Roberts - Bryn Aber, Rhosygwaliau - 01678 520 969 W. D. Williams - Dolafon, Frongoch - 01678 521 507 Tyly Roberts - Cartref, Rhosygwaliau, LL23 7ES - 01678 521 233      I. Geraint Roberts - Pant yr Onnen, Llangywer  LL23 7BT - 01678 520 415 Huw P Roberts - Y Gyrn, Cynllwyd Uchaf LL23 7DE - 01678 540 237 Hefyd yn mynychu: Cynghorydd Alan Jones Evans, (Cyngor Gwynedd), Cefn Isaf, Rhyduchaf - 07879227819 Gellir cysylltu â’r cynghorwyr drwy’r clerc.
Cyngor Cymuned Llangywer Community Council
Cynghorau Penllyn Councils © 2019                           Website designed and maintained by H G Web Designs