Ynglyn â Ni Cadeirydd: Clwyd Davies Is-Gadeirydd: Gwyn Roberts Clerc, Swyddog Ariannol a Swyddog y Fynwent: Lis Puw, Bedw Gwynion, Llanuwchllyn, Gwynedd, LL23 7TW 01678 540654 07896964120 cyngor-llangywer@outlook.com Cynghorwyr Cyngor Cymuned Llangywer 2023-24 Eleri Jones - Ty’n Ffridd, Y Sarnau, Y Bala - 01678 530 329 Emyr Jones - Bryn Teg, Rhosygwaliau - 01678 520 645 Gwyn Roberts - Bryn Aber, Rhosygwaliau - 01678 520 969 W. D. Williams - Dolafon, Frongoch - 01678 521 507 Tyly Roberts - Cartref, Rhosygwaliau, LL23 7ES - 01678 521 233 I. Geraint Roberts - Pant yr Onnen, Llangywer LL23 7BT - 07745 254563 Clwyd Davies, Glyndwr, Llangywer LL23 7BY - 07855 820 160 Hefyd yn mynychu: Cynghorydd Alan Jones Evans, (Cyngor Gwynedd), Cefn Isaf, Rhyduchaf - 07879227819 Gellir cysylltu â’r cynghorwyr drwy’r clerc.
Dogfennau Cofrestr Buddiannau Cofrestr Buddiannau Aelodau 2022 Adroddiad y Cadeirydd Adroddiad Cadeirydd 2021/22 Cynllun Hyfforddiant
Cynghorau Penllyn Councils © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs
English English

Cyngor Cymuned

Llangywer

Community Council

Ynglyn â Ni Cadeirydd: Clwyd Davies Is-Gadeirydd: Gwyn Roberts Clerc, Swyddog Ariannol a Swyddog y Fynwent: Lis Puw, Bedw Gwynion, Llanuwchllyn, Gwynedd, LL23 7TW 01678 540654 07896964120 cyngor-llangywer@outlook.com Cynghorwyr Cyngor Cymuned Llangywer 2023-24 Eleri Jones - Ty’n Ffridd, Y Sarnau, Y Bala - 01678 530 329 Emyr Jones - Bryn Teg, Rhosygwaliau - 01678 520 645 Gwyn Roberts - Bryn Aber, Rhosygwaliau - 01678 520 969 W. D. Williams - Dolafon, Frongoch - 01678 521 507 Tyly Roberts - Cartref, Rhosygwaliau, LL23 7ES - 01678 521 233 I. Geraint Roberts - Pant yr Onnen, Llangywer LL23 7BT - 07745 254563 Clwyd Davies, Glyndwr, Llangywer LL23 7BY - 07855 820 160 Hefyd yn mynychu: Cynghorydd Alan Jones Evans, (Cyngor Gwynedd), Cefn Isaf, Rhyduchaf - 07879227819 Gellir cysylltu â’r cynghorwyr drwy’r clerc.
Dogfennau Cofrestr Buddiannau Cofrestr Buddiannau Aelodau 2022 Adroddiad y Cadeirydd Adroddiad Cadeirydd 2021/22 Cynllun Hyfforddiant

Cyngor Cymuned

Llangywer

Community Council

English English
Cynghorau Penllyn Councils © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs