Croeso / Welcome

Cynghorau Penllyn Councils © 2018                            Website designed and maintained by H G Web Designs

Ynglyn â Ni

Cadeirydd: Alwyn E Jones, Ceniarth, Llanuwchllyn 01678 540 686

Is-gadeirydd: Rhodri Jones - Brynllech Uchaf, Llanuwchllyn - 01678 540 204


01678 540654               07896964120

lis_puw@hotmail.co.uk


Swyddog y Fynwent a Swyddog Ariannol:

Mrs Bethan Edwards

Perthi, Cae Gwalia, Llanuwchllyn

01678540601

bethanedwards973@btinternet.comCynghorwyr Cyngor Cymuned Llanuwchllyn 2018-19


Huw Antur Edwards - Llwyncelyn, Llanuwchllyn - 01678 540 663

Beryl Hughes Griffiths - Nantyllyn, Cynllwyd Uchaf, Llanuwchllyn - 01678 540 384

Alwyn E Jones, Ceniarth, Llanuwchllyn 01678 540 686

Arwel Lloyd Jones - Maesypandy, Llanuwchllyn - 01678 540 220

Dewi Jones - Tremlyn, Llanuwchllyn - 07584251674

Karl Jones - Rhosyfedwen, Llanuwchllyn - 01678 540 448

Nia Heledd Jones - Nant y Barcud, Llanuwchllyn - 01678 540 251

Rhodri Jones - Brynllech Uchaf, Llanuwchllyn - 01678 540 204

Alwyn Roberts - Weirgodd Wen, Llanuwchllyn - 01678 540 745

Huw P Roberts - Bryn Gwyn, Llanuwchllyn - 01678 540 272

Lindsey Ellis Edwards, Tyddyn Ronnen, Llanuwchllyn, LL23 7TB - 01678 540259


Hefyd yn mynychu:


Cynghorydd Alan Jones Evans, (Cyngor Gwynedd), Cefn Isaf, Rhyduchaf - 07879227819

Bethan Edwards (Swyddog Ariannol a Chlerc y Fynwent), Perthi, Llanuwchllyn - 01678 540 601

Lis Puw (Clerc), Bedw Gwynion, Llanuwchllyn, Gwynedd LL23 7TW - 01678 540 654


Gellir cysylltu â’r cynghorwyr drwy’r clerc.

Ynglyn â Ni / Cynghorwyr Cyfarfodydd Agenda Cofnodion Cyfrifon Ffurflenni Ceisiadau Ariannol Asedau / Mynwentydd Rheolau a Pholisïau Rhybuddion Cyhoeddus Cysylltwch

Cofrestr Buddiannau Cynghorwyr Llanuwchllyn 2013-2018Cofrestr Buddiannau

Crynodeb Datgan Buddiant 2013-14

Crynodeb Datgan Buddiant 2014-15

Crynodeb Datgan Buddiant 2015-16

Crynodeb Datgan Buddiant 2016-17

Crynodeb Datgan Buddiant 2017-18