Ynglyn â Ni


Cadeirydd: Tyly Roberts

Is-Gadeirydd: I. Geraint Roberts


01678 540654               07896964120

lis_puw@hotmail.co.uk

About Us / Cynghorwyr

Cynghorwyr Cyngor Cymuned Llangywer 2017-18


Eleri Jones - Tŷ’n Ffridd, Y Sarnau, Y Bala - 01678 530 329

Emyr Jones - Bryn Teg, Rhosygwaliau - 01678 520 645

Gwyn Roberts - Bryn Aber, Rhosygwaliau - 01678 520 969

W. D. Williams - Dolafon, Frongoch - 01678 521 507

Tyly Roberts - Cartref, Rhosygwaliau, LL23 7ES - 01678 521 233

     I. Geraint Roberts - Pant yr Onnen, Llangywer  LL23 7BT - 01678 520 415

Huw P Roberts - Y Gyrn, Cynllwyd Uchaf LL23 7DE - 01678 540 237


Hefyd yn mynychu:


Cynghorydd Alan Jones Evans, (Cyngor Gwynedd), Cefn Isaf, Rhyduchaf - 07879227819


Gellir cysylltu â’r cynghorwyr drwy’r clerc.

Croeso / Welcome
Ynglyn â Ni / Cynghorwyr Cyfarfodydd Agenda Cofnodion Cyfrifon Ffurflenni Ceisiadau Ariannol Asedau / Mynwentydd Rheolau a Pholisïau Rhybuddion Cyhoeddus Cysylltwch

Cofrestr Buddiant Cynghorwyr LlangywerCofrestr Buddiannau

Crynodeb Datgan Buddiant

Cynghorau Penllyn Councils © 2018                            Website designed and maintained by H G Web Designs