Cynghorau Penllyn Councils © 2018                            Website designed and maintained by H G Web Designs

Ynglyn â Ni

Cadeirydd: Gwynedd Jones

Gelli, Glanrafon, Corwen, Sir Ddinbych. Ffôn: 01490 460319Mrs Bethan Jones, Hafod y Bryn, Cwmtirmynach, Y Bala, Gwynedd, LL23 7ED

Ffôn: (01678) 520 632

Ebost: hafodbryn632@gmail.com

Ynglyn â Ni / Cynghorwyr Cyfarfodydd Agenda Cofnodion Cyfrifon Ffurflenni Ceisiadau Ariannol Asedau / Mynwentydd Rheolau a Pholisïau Rhybuddion Cyhoeddus Cysylltwch
About Us / Councillors

Cynghorwyr Cyngor Cymuned Llandderfel 2018-19


Ward Llanfor


Gary Thomas

Pencefn, Sarnau, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530481


Eilir Rowlands

Hendre, Cefnddwysarn, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530245


Gethin W. Morris

Ty Newydd, 12A Cae Gadlas, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 521695


Eifion W. Davies

Cynlas, Cefnddwysarn, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530225


Alwyn Jones

Awel y Gwirod, Frongoch, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 520229


Ward Llanybetws


Rita Jones

13 Tan y Foel, Llanfor, Y Bala. Ffôn: 01678520 825


Gwenda M. Evans

Ty Isa, Glanrafon, Corwen, Sir Ddinbych. Ffôn: 01490 460345


Maldwyn P. Jones

Henblas, Llandderfel, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530235


Gwenda Morris

Plas Isa, Llandderfel, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530257


Dewi G. Pritchard

Hengwm, Bethel, Y Bala, Gwynedd. Ffôn: 01678 530263


Iolo Evans

Bryn Ffynnon, Glanrafon, Corwen, Sir Ddinbych. Ffon: 01490 460407


Gwynedd Jones

Gelli, Glanrafon, Corwen, Sir Ddinbych. Ffôn: 01490 460319


Meilir Jones

Bryn Derw, Glanrafon, Corwen, Sir Ddinbych. Ffôn: 01490 460288


Gellir cysylltu â’r cynghorwyr drwy’r clerc.

Croeso / Welcome