Croeso / Welcome

Rhybuddion Cyhoeddus


Rhybudd Etholiad Cynghorwyr Cymuned Ardal Meirionydd

Rhybudd o Etholiad Cymunedau Meirionydd

Hysbysiad o Gyfethol

Taliadau i aelodau Cyngor Llanuwchllyn 2016-17Cynghorau Penllyn Councils © 2018                            Website designed and maintained by H G Web Designs

Ynglyn â Ni / Cynghorwyr Cyfarfodydd Agenda Cofnodion Cyfrifon Ffurflenni Ceisiadau Ariannol Asedau / Mynwentydd Rheolau a Pholisïau Rhybuddion Cyhoeddus Cysylltwch

CYNGOR CYMUNED LLANUWCHLLYN - SEDD WAG ACHLYSUROL


RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN o sedd wag achlysurol mewn swydd cynghorydd ar Gyngor Cymuned Llanuwchllyn.


Cynhelir etholiad i lenwi'r sedd wag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad gan ddeg etholwr o'r gymuned uchod i'r Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy'n diweddu am 12.00pm ar ddydd Gwener , 13 Ebrill, 2018.


Os na dderbynnir cais am etholiad, llenwir y sedd wag gan y Cyngor Cymuned.


Clerc y Cyngor

Dyddiedig: 22 Mawrth 2018