Croeso / Welcome

Polisi Amgylcheddol

Polisi Pryderon a Chwynion

Rheolau Sefydlog

Rheoliadau Cyllidol

Polisi Cydraddoldeb

Rhyddid Gwybodaeth - Cynllun Cyhoeddi

Strategaeth Fuddsoddi Blynyddol

Rheoliadau Mynwentydd


Gellir gweld cofrestr o Fuddiannau’r Cynghorwyr gan y Clerc.

Rheolau a Pholisïau


Cliciwch ar y linc i ddarllen y dogfennau:

Cynghorau Penllyn Councils © 2018                            Website designed and maintained by H G Web Designs

Ynglyn â Ni / Cynghorwyr Cyfarfodydd Agenda Cofnodion Cyfrifon Ffurflenni Ceisiadau Ariannol Asedau / Mynwentydd Rheolau a Pholisïau Rhybuddion Cyhoeddus Cysylltwch