Rules and Policies

Cofrestr Buddiant

Rheolau Ariannol

Polisi Amgylcheddol

Polisi Pryderon a Chwynion

Polisi Cyfle Cyfartal

Polisi Rhyddid Gwybodaeth

Rheolau Sefydlog

Polisi IaithRheolau a Pholisïau


Cliciwch ar y linc i ddarllen y dogfennau.

Cynghorau Penllyn Councils © 2018                            Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso / Welcome
Ynglyn â Ni / Cynghorwyr Cyfarfodydd Agenda Cofnodion Cyfrifon Ffurflenni Ceisiadau Ariannol Asedau / Mynwentydd Rheolau a Pholisïau Rhybuddion Cyhoeddus Cysylltwch