Cysylltwch


Clerc Y Cyngor:

Lis Puw, Bedw Gwynion, Llanuwchllyn, Gwynedd, LL23 7TW

Ffôn: (01678) 540654 / 07896 964120


Ebost: lis_puw@hotmail.co.uk

Cynghorau Penllyn Councils © 2018                            Website designed and maintained by H G Web Designs

Contact Us
Croeso / Welcome
Ynglyn â Ni / Cynghorwyr Cyfarfodydd Agenda Cofnodion Cyfrifon Ffurflenni Ceisiadau Ariannol Asedau / Mynwentydd Rheolau a Pholisïau Rhybuddion Cyhoeddus Cysylltwch