Contact Us

Cysylltwch


Clerc Y Cyngor:

Mrs Bethan Jones, Hafod y Bryn, Cwmtirmynach, Y Bala, Gwynedd, LL23 7ED

Ffôn: (01678) 520 632


Ebost: hafodbryn632@gmail.com

Cynghorau Penllyn Councils © 2018                            Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso / Welcome
Ynglyn â Ni / Cynghorwyr Cyfarfodydd Agenda Cofnodion Cyfrifon Ffurflenni Ceisiadau Ariannol Asedau / Mynwentydd Rheolau a Pholisïau Rhybuddion Cyhoeddus Cysylltwch