Croeso / Welcome

Cyfrifon


Cliciwch ar y linc i ddarllen y cyfrifon.


2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Cynghorau Penllyn Councils © 2018                            Website designed and maintained by H G Web Designs

Ynglyn â Ni / Cynghorwyr Cyfarfodydd Agenda Cofnodion Cyfrifon Ffurflenni Ceisiadau Ariannol Asedau / Mynwentydd Rheolau a Pholisïau Rhybuddion Cyhoeddus Cysylltwch