Croeso / Welcome

Cyfarfodydd


Cynhelir cyfarfodydd Cyngor Cymuned Llanuwchllyn am 7.30pm yn Neuadd Bentref Llanuwchllyn:


Cyfarfodydd 2017-18


6/6/17   

4/7/17   

5/9/17   

3/10/17  

7/11/17  

5/12/17  

2/1/18

6/2/18  

6/3/18   

3/4/18


Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc.

Cynghorau Penllyn Councils © 2018                            Website designed and maintained by H G Web Designs

Ynglyn â Ni / Cynghorwyr Cyfarfodydd Agenda Cofnodion Cyfrifon Ffurflenni Ceisiadau Ariannol Asedau / Mynwentydd Rheolau a Pholisïau Rhybuddion Cyhoeddus Cysylltwch