Cyfarfodydd


Dyddiadau cyfarfodydd Cyngor Cymuned Llangywer a gynhelir yn Neuadd Llangywer am 7.30p.m.


Cyfarfodydd 2017-18


15/5/2017   

5/6/2017  

3/7/2017  

11/9/17

13/11/17

8/1/18

26/2/18


Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc.

Cynghorau Penllyn Councils © 2018                            Website designed and maintained by H G Web Designs

Meetings
Croeso / Welcome
Ynglyn â Ni / Cynghorwyr Cyfarfodydd Agenda Cofnodion Cyfrifon Ffurflenni Ceisiadau Ariannol Asedau / Mynwentydd Rheolau a Pholisïau Rhybuddion Cyhoeddus Cysylltwch