Cyfarfodydd


Cynhelir cyfarfodydd misol y Cyngor ar y nos Fawrth gyntaf o’r mis, ac eithrio Ionawr, Ebrill ac Awst lle ni chynhelir cyfarfod. Mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal am 7.30 y.h. yn neuaddau bentref Sarnau, Bro Derfel a Mynach. Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai.


Cyfarfodydd 2018-19


Mai 1af

Mehefin 5ed

Gorffennaf 3ydd

Awst – Dim cyfarfod

Medi 4ydd

Hydref 2il

Tachwedd 6fed

Rhagfyr 4ydd

Ionawr – Dim cyfarfod

Chwefror 5ed

Mawrth 5ed


Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc.

Cynghorau Penllyn Councils © 2018                            Website designed and maintained by H G Web Designs

Ynglyn â Ni / Cynghorwyr Cyfarfodydd Agenda Cofnodion Cyfrifon Ffurflenni Ceisiadau Ariannol Asedau / Mynwentydd Rheolau a Pholisïau Rhybuddion Cyhoeddus Cysylltwch
Meetings
Croeso / Welcome