Cyfarfodydd


Cynhelir cyfarfodydd misol y Cyngor ar y nos Fawrth gyntaf o’r mis, ac eithrio Ionawr, Ebrill ac Awst lle ni chynhelir cyfarfod. Mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal am 7.30 y.h. yn neuaddau bentref Sarnau, Bro Derfel a Mynach. Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai.


Cyfarfodydd 2017-18


Ebrill – Dim cyfarfod

Mai 2il

Mehefin 6ed

Gorffennaf 4ydd

Awst – Dim cyfarfod

Medi 5ed

Hydref 3ydd

Tachwedd 7fed

Rhagfyr 5ed

Ionawr – Dim cyfarfod

Chwefror 6ed

Mawrth 6ed


Os am wybodaeth pellach cysylltwch â'r Clerc.

Cynghorau Penllyn Councils © 2018                            Website designed and maintained by H G Web Designs

Ynglyn â Ni / Cynghorwyr Cyfarfodydd Agenda Cofnodion Cyfrifon Ffurflenni Ceisiadau Ariannol Asedau / Mynwentydd Rheolau a Pholisïau Rhybuddion Cyhoeddus Cysylltwch
Meetings
Croeso / Welcome