Croeso / Welcome

2017/18


Ionawr 2017

Chwefror 2017

Mawrth 2017

Ebrill 2017

Mai 2017

Cyfarfod Blynyddol

Mehefin 2017

Cyfarfod Brys Gorffennaf 2017

Gorffennaf 2017

Medi 2017

Hydref 2017

Tachwedd 2017

Rhagfyr 2017

2016/17


Ionawr 2016

Chwefror 2016

Mawrth 2016

Ebrill 2016

Mai 2016

Cyfarfod Blynyddol

Mehefin 2016

Gorffennaf 2016

Medi 2016

Hydref 2016

Tachwedd 2016

Rhagfyr 2016

2015/16


Ionawr 2015

Chwefror 2015

Mawrth 2015

Ebrill 2015

Mai 2015

Cyfarfod Blynyddol

Mehefin 2015

Gorffennaf 2015

Medi 2015

Hydref 2015

Tachwedd 2015

Rhagfyr 2015

Cliciwch ar y linc i ddarllen y cofnodion:

Cynghorau Penllyn Councils © 2018                            Website designed and maintained by H G Web Designs

Ynglyn â Ni / Cynghorwyr Cyfarfodydd Agenda Cofnodion Cyfrifon Ffurflenni Ceisiadau Ariannol Asedau / Mynwentydd Rheolau a Pholisïau Rhybuddion Cyhoeddus Cysylltwch

2014/15


Ionawr 2014

Chwefror 2014

Mawrth 2014

Ebrill 2014

Mai 2014

Cyfarfod Blynyddol

Mehefin 2014

Gorffennaf 2014

Medi 2014

Hydref 2014

Tachwedd 2014

Rhagfyr 2014

2013/14


Ionawr 2013

Chwefror 2013

Mawrth 2013

Ebrill 2013

Mai 2013

Cyfarfod Blynyddol

Mehefin 2013

Gorffennaf 2013

Medi 2013

Hydref 2013

Tachwedd 2013

Rhagfyr 2013

2012/13


Ionawr 2012

Chwefror 2012

Mawrth 2012

Ebrill 2012

Mai 2012

Cyfarfod Blynyddol

Mehefin 2012

Gorffennaf 2012

Medi 2012

Hydref 2012

Tachwedd 2012

Rhagfyr 2012

2018/19


Ionawr 2018

Chwefror 2018

Ebrill 2018

Mai 2018

Mehefin 2018