Minutes

2018/19


Ionawr 2018

Chwefror 2018

Mai 2018

2017/18


Ionawr 2017

Chwefror 2017

Mai 2017

Mehefin 2017

Medi 2017

Tachwedd 2017

2016/17


Ionawr 2016

Mawrth 2016

Mai 2016

Medi 2016

Tachwedd 2016

Cliciwch ar y linc i ddarllen y cofnodion.

Cynghorau Penllyn Councils © 2018                            Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso / Welcome
Ynglyn â Ni / Cynghorwyr Cyfarfodydd Agenda Cofnodion Cyfrifon Ffurflenni Ceisiadau Ariannol Asedau / Mynwentydd Rheolau a Pholisïau Rhybuddion Cyhoeddus Cysylltwch

2015/16


Ionawr 2015

Mawrth 2015

Gorffennaf 2015

Medi 2015
Tachwedd 2015

2014/15


Chwefror 2014

Mai 2014

Gorffennaf 2014

Cyfarfod Blynyddol

Medi 2014

Tachwedd 2014

2013/14


Chwefror 2013

Mai 2013

Gorffennaf 2013

Medi 2013

Tachwedd 2013

2012/13


Ionawr 2012

Mawrth 2012

Mai 2012

Blynyddol 2012

Gorffennaf 2012

Medi 2012

Rhagfyr 2012