Minutes

2018/19


Chwefror 2018

Mawrth 2018

Mai 2018

Mehefin 2018


2017/18


Chwefror 2017

Mawrth 2017

Mai 2017

Mehefin 2017

Medi 2017

Hydref 2017

Tachwedd 2017

Rhagfyr 2017

2016/17


Chwefror 2016

Mawrth 2016

Mai 2016

Mehefin 2016

Gorffennaf 2016

Medi 2016

Hydref 2016

Tachwedd 2016

Rhagfyr 2016

Cliciwch ar y linc i ddarllen y cofnodion.

Cynghorau Penllyn Councils © 2018                            Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso / Welcome
Ynglyn â Ni / Cynghorwyr Cyfarfodydd Agenda Cofnodion Cyfrifon Ffurflenni Ceisiadau Ariannol Asedau / Mynwentydd Rheolau a Pholisïau Rhybuddion Cyhoeddus Cysylltwch

2015/16


Chwefror 2015

Mawrth 2015

Mai 2015

Mehefin 2015

Gorffennaf 2015

Medi 2015

Hydref 2015

Tachwedd 2015

Rhagfyr 2015

2014/15


Chwefror 2014

Mawrth 2014

Mai 2014

Mehefin 2014

Gorffennaf 2014

Medi 2014

Hydref 2014

Tachwedd 2014

Rhagfyr 2014

2013/14


Chwefror 2013

Mawrth 2013

Mai 2013

Mehefin 2013

Gorffennaf 2013

Medi 2013

Hydref 2013

Tachwedd 2013

2012/13


Mai 2012

Mai 29ain, 2012

Gorffennaf 2012

Medi 2012

Hydref 2012

Tachwedd 2012

Rhagfyr 2012