Croeso / Welcome

Mynwentydd


Mae Cyngor Cymuned Llanuwchllyn yn gyfrifol am gynnal mynwent Eglwys Llanuwchllyn.


Cyngor Cymuned Llanuwchllyn ydyw perchennog Y Fynwent Newydd.


Torrwyr Beddau cydnabyddedig ar gyfer Mynwent Llanuwchllyn


A. G. Evans & Sons, Funeral Directors/Monumental Masons, Joinery Works,

Ystad Ddiwydianol, Y Bala, Gwynedd. LL23 7NA.
01678 520660 -
agevansandsons@btconnect.com


Paul Cook, Building Contractor, Glasfryn, Llanelltyd, Dolgellau,Gwynedd. LL40 2TA,
01341422291 -
cookies@bro-cymmer27.fsnet.co.uk


Peredur Roberts Cyf, Cyfarwyddwr Angladdau/Funeral Director
Derwgoed, Llandderfel, Y Bala, Gwynedd. LL23 7NA
01678 530239 / 01690 770408 - 07554962669


Rheolau y Fynwent


Polisi Mynwentydd Llanuwchllyn


Dylid gwneud unrhyw ymholiadau am y Fynwent Newydd i Glerc y Fynwent:

Mrs Bethan Edwards, Perthi, Cae Gwalia, Llanuwchllyn (01678 540 601).

Cynghorau Penllyn Councils © 2018                            Website designed and maintained by H G Web Designs

Asedau

ASED

LLEOLIAD

Lloches Bws

Y Lôn

Lloches Bws

Peniel

Lloches Bws

Ty’n Ddol

Lloches Bws

Y Llan

Giat y Fynwent

Y Fynwent Newydd

Y Fynwent Newydd


Meinciau Pren

Y Gilfach Goffa

Cwt yr Hers

Hen Dŷ’r Ysgol

Pwmp y Llan

Wrth Hen Dŷ’r Ysgol

Ynglyn â Ni / Cynghorwyr Cyfarfodydd Agenda Cofnodion Cyfrifon Ffurflenni Ceisiadau Ariannol Asedau / Mynwentydd Rheolau a Pholisïau Rhybuddion Cyhoeddus Cysylltwch