Cynghorau Penllyn Councils © 2018                            Website designed and maintained by H G Web Designs

Assets / Cemeteries

Asedau / Assets


Y Cyngor sy'n gyfrifol am Fynwent Eglwys Llangywer.Mynwentydd


Mynwent yr Eglwys, Llangywer


Mae Cyngor Cymuned Llangywer yn gyfrifol am gynnal mynwent Eglwys Llangywer.


Dylid gwneud unrhyw ymholiadau am y Fynwent i Glerc y Cyngor:

Mrs Lis Puw, Bedw Gwynion, Llanuwchllyn, Gwynedd LL23 7TW   (01678 540 654)


Mae Cyngor Cymuned Llangywer yn berchen ar 2 giosg a 2 beiriant di-ffib ym mhentrefi Llangywer a Rhosygwalia.

Croeso / Welcome
Ynglyn â Ni / Cynghorwyr Cyfarfodydd Agenda Cofnodion Cyfrifon Ffurflenni Ceisiadau Ariannol Asedau / Mynwentydd Rheolau a Pholisïau Rhybuddion Cyhoeddus Cysylltwch