Assets / Cemeteries

Mynwentydd


Mae’r Cyngor yn berchen ac yn rheoli tair mynwent:-


St Mark, Frongoch

Mynwent Newydd Llandderfel

St. Mor & Deiniol, Llanfor


Ni chaniatei’r mynediad i’r fynwent ar gyfer angladdau, gosod cofebion ayyb heb ganiatad y Cyngor.


Os am wybodaeth pellach cysylltwch a'r Clerc.

Cynghorau Penllyn Councils © 2018                            Website designed and maintained by H G Web Designs

Asedau


Mae Cyngor Cymuned Llandderfel yn berchen ar yr asedau canlynol:


Llochesi bws


Llandderfel

ger y Bryn Tirion, Llandderfel

Bethel

Sarnau

Cefnddwysarn

Llanfor


Mynwentydd:


St Mark, Frongoch

Mynwent Newydd Llandderfel

St. Mor & Deiniol, Llanfor


Sied:


Mynwent Newydd Llandderfel


Caeau Chwarae:


Llandderfel (o dan reolaeth Llandderfel Playfield Committee)

Frongoch (o dan reolaeth Pwyllgor Adloniant Bro Tryweryn)


Os am wybodaeth pellach cysylltwch a'r Clerc.

Croeso / Welcome
Ynglyn â Ni / Cynghorwyr Cyfarfodydd Agenda Cofnodion Cyfrifon Ffurflenni Ceisiadau Ariannol Asedau / Mynwentydd Rheolau a Pholisïau Rhybuddion Cyhoeddus Cysylltwch